Interesy Bonabertich – MAJ + BRS + NIE + MGG (ania12215)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x 3x 4x
  • 695 Rekrut [-695]
  • 833 Konny Zbrojny [-833]
  • 610 Rycerz [-610]
  • 230 Konny Arkebuzer
  • 123 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MAJ BRS NIE MGG
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 150 Lekkomyślny Jeździec, 110 Górnik Obrońca 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (BRS) 25 Konny Zbrojny, 170 Konny Arkebuzer [straty: 155Re, 25KZ]
G1 2 90 Lekkomyślny Jeździec, 80 Złoty Strażnik, 40 Górnik Obrońca 1 fala (MGG) 130 Rekrut
2 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 130Re]
G1 3 100 Lekkomyślny Jeździec, 100 Stanowczy Obrońca, 60 Blond Łucznik, Chuck 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (BRS) 5 Konny Zbrojny, 190 Konny Arkebuzer [straty: 155Re, 5KZ]
G1 4 140 Stanowczy Obrońca, 90 Złoty Strażnik 1 fala (MAJ) 85 Konny Zbrojny, 200 Konny Arkebuzer [straty: 85KZ]
G1 5 115 Złoty Strażnik, 105 Blond Łucznik, 60 Lekkomyślny Jeździec 1 fala (NIE) 40 Rycerz
1 fala (BRS) 43 Konny Zbrojny, 152 Konny Arkebuzer [straty: 43KZ, 40R]
G1 6 200 Lekkomyślny Jeździec, 70 Stanowczy Obrońca, Żelaznozębny 1 fala (NIE) 140 Rycerz
2 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 140R]
G2 7 160 Blond Łucznik, 105 Lekkomyślny Jeździec, 50 Złoty Strażnik 1 fala (BRS) 85 Konny Zbrojny, 110 Konny Arkebuzer [straty: 85KZ]
G2 8 160 Górnik Obrońca, 90 Złoty Strażnik 1 fala (MAJ) 85 Konny Zbrojny, 200 Konny Arkebuzer [straty: 85KZ]
G2 9 185 Górnik Obrońca, 45 Blond Łucznik, Krwawa Maryna 1 fala (NIE) 23 Konny Zbrojny, 212 Konny Arkebuzer [straty: 23KZ]
G2 10 260 Lekkomyślny Jeździec 1 fala (BRS) 140 Rycerz [straty: 140R]
G2 11 125 Lekkomyślny Jeździec, 105 Stanowczy Obrońca, 70 Blond Łucznik, 15 Złoty Strażnik 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (BRS) 30 Konny Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 155Re, 30KZ]
G2 12 100 Blond Łucznik, 100 Złoty Strażnik, 95 Stanowczy Obrońca, Śmierdziel 1 fala (NIE) 80 Rycerz
2 fala (MAJ) 55 Konny Zbrojny, 230 Konny Arkebuzer [straty: 80R, 55KZ]
G3 13 100 Złoty Strażnik, 75 Stanowczy Obrońca, 50 Górnik Obrońca 1 fala (MAJ) 70 Konny Zbrojny, 215 Konny Arkebuzer [straty: 70KZ]
G3 14 90 Lekkomyślny Jeździec, 85 Złoty Strażnik, 85 Blond Łucznik 1 fala (NIE) 65 Rycerz
2 fala (BRS) 195 Konny Arkebuzer [straty: 65R]
G3 15 130 Złoty Strażnik, 100 Stanowczy Obrońca, Jednooki Bert 1 fala (MAJ) 146 Konny Zbrojny, 139 Konny Arkebuzer [straty: 146KZ]
G3 16 110 Blond Łucznik, 85 Górnik Obrońca, 75 Złoty Strażnik, 45 Lekkomyślny Jeździec 1 fala (BRS) 70 Rycerz
2 fala (BRS) 49 Konny Zbrojny, 146 Konny Arkebuzer [straty: 70R, 49KZ]
G3 17 120 Stanowczy Obrońca, 115 Górnik Obrońca, 75 Lekkomyślny Jeździec 1 fala (MGG) 70 Rekrut
2 fala (BRS) 45 Konny Zbrojny, 150 Konny Arkebuzer [straty: 70Re, 45KZ]
G3 18 120 Stanowczy Obrońca, 100 Górnik Obrońca, 65 Blond Łucznik, Zręczny Szef Bandytów 1 fala (MGG) 30 Rekrut
2 fala (MAJ) 87 Konny Zbrojny, 75 Rycerz, 123 Oblężnik [straty: 30Re, 87KZ, 75R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.