Interesy Bonabertich – SGG + MGG + MIK + SYL + NIE + SAM + ZAK (Mazimus332)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 4x 4x
  • 860 Rekrut [-860]
  • 664 Konny Zbrojny [-664]
  • 400 Rycerz [-349]
  • 255 Arkebuzer w Zbroi
  • 20 Oblężnik
  • 1.000 Konny Arkebuzer

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MIK SGG MGG NIE
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Kolos 1/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 1/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
SAM ZAK SYL
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 1/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
3 SYL, 2 MGG jest zalecane, ale niekonieczne do ukończenia przygody.
Przygodę można zrobić w 30 minut od przybycia generałów.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 150 Lekkomyślny Jeździec, 110 Górnik Obrońca 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (SYL) 25 Konny Zbrojny, 170 Konny Arkebuzer [straty: 155Re, 24KZ]
G1 2 90 Lekkomyślny Jeździec, 80 Złoty Strażnik, 40 Górnik Obrońca 1 fala (MGG) 125 Rekrut
2 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 125Re]
G1 3 100 Lekkomyślny Jeździec, 100 Stanowczy Obrońca, 60 Blond Łucznik, Chuck 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (SYL) 5 Konny Zbrojny, 190 Konny Arkebuzer [straty: 155Re, 3KZ]
G1 4 140 Stanowczy Obrońca, 90 Złoty Strażnik 1 fala (SGG) 75 Konny Zbrojny, 220 Konny Arkebuzer [straty: 69KZ]
G1 5 115 Złoty Strażnik, 105 Blond Łucznik, 60 Lekkomyślny Jeździec 1 fala (NIE) 40 Rycerz
2 fala (SAM) 175 Arkebuzer w Zbroi, 70 Konny Arkebuzer [straty: 40R]
G1 6 200 Lekkomyślny Jeździec, 70 Stanowczy Obrońca, Żelaznozębny 1 fala (NIE) 160 Rycerz
2 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 160R]
G2 7 160 Blond Łucznik, 105 Lekkomyślny Jeździec, 50 Złoty Strażnik 1 fala (NIE) 74 Rycerz
2 fala (MIK) 80 Arkebuzer w Zbroi, 135 Konny Arkebuzer [straty: 74R]
G2 8 160 Górnik Obrońca, 90 Złoty Strażnik 1 fala (SGG) 75 Konny Zbrojny, 220 Konny Arkebuzer [straty: 73KZ]
G2 9 185 Górnik Obrońca, 45 Blond Łucznik, Krwawa Maryna 1 fala (NIE) 23 Konny Zbrojny, 212 Konny Arkebuzer [straty: 23KZ]
G2 10 260 Lekkomyślny Jeździec 1 fala (SYL) 95 Konny Zbrojny, 100 Konny Arkebuzer [straty: 85KZ]
G2 11 125 Lekkomyślny Jeździec, 105 Stanowczy Obrońca, 70 Blond Łucznik, 15 Złoty Strażnik 1 fala (MGG) 155 Rekrut
2 fala (SYL) 30 Konny Zbrojny, 165 Konny Arkebuzer [straty: 155Re, 28KZ]
G2 12 100 Blond Łucznik, 100 Złoty Strażnik, 95 Stanowczy Obrońca, Śmierdziel 1 fala (SGG) 80 Konny Zbrojny, 215 Konny Arkebuzer [straty: 76KZ]
G3 13 100 Złoty Strażnik, 75 Stanowczy Obrońca, 50 Górnik Obrońca 1 fala (SAM) 60 Konny Zbrojny, 185 Arkebuzer w Zbroi [straty: 58KZ]
G3 14 90 Lekkomyślny Jeździec, 85 Złoty Strażnik, 85 Blond Łucznik 1 fala (MGG) 130 Rekrut
2 fala (SYL) 195 Konny Arkebuzer [straty: 130Re]
G3 15 130 Złoty Strażnik, 100 Stanowczy Obrońca, Jednooki Bert 1 fala (SGG) 125 Konny Zbrojny, 170 Konny Arkebuzer [straty: 117KZ]
G3 16 110 Blond Łucznik, 85 Górnik Obrońca, 75 Złoty Strażnik, 45 Lekkomyślny Jeździec 1 fala (MGG) 40 Rekrut
2 fala (SAM) 75 Arkebuzer w Zbroi, 170 Konny Arkebuzer [straty: 40Re]
G3 17 120 Stanowczy Obrońca, 115 Górnik Obrońca, 75 Lekkomyślny Jeździec 1 fala (MGG) 70 Rekrut
2 fala (SYL) 45 Konny Zbrojny, 150 Konny Arkebuzer [straty: 43KZ, 70Re]
G3 18 120 Stanowczy Obrońca, 100 Górnik Obrońca, 65 Blond Łucznik, Zręczny Szef Bandytów 1 fala (MGG) 30 Rekrut
2 fala (ZAK) 65 Konny Zbrojny, 130 Rycerz, 20 Oblężnik [straty: 65KZ, 75R, 30Re]

  1. Obóz 15- zmieniłbym na 115KZ i 180KA, gdyż w wg poradnika SGG czasem wtapia paru KA.

    Od Admin: Atak poprawiony.

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.