Interesy Bonabertich – SGG + NIE (Ultim)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 1.481 Konny Zbrojny [-1.481]
  • 315 Rycerz [-259]
  • 229 Konny Arkebuzer
  • 185 Arkebuzer w Zbroi
  • 70 Oblężnik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

NIE SGG
Kolos 3/3
Najazd 2/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ulepszony Fasunek 2/3
Mistrz Planowania 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 110 Górnik Obrońca, 150 Lekkomyślny Jeździec 1 fala (SGG) 75 Konny Zbrojny, 175 Konny Arkebuzer, 45 Oblężnik [straty: 75KZ]
G1 2 40 Górnik Obrońca, 90 Lekkomyślny Jeździec, 80 Złoty Strażnik 1 fala (SGG) 80 Konny Zbrojny, 155 Arkebuzer w Zbroi, 60 Konny Arkebuzer [straty: 80KZ]
G1 3 60 Blond Łucznik, 100 Lekkomyślny Jeździec, 100 Stanowczy Obrońca, Chuck 1 fala (SGG) 90 Konny Zbrojny, 205 Konny Arkebuzer [straty: 90KZ]
G1 4 90 Złoty Strażnik, 140 Stanowczy Obrońca 1 fala (SGG) 75 Konny Zbrojny, 200 Konny Arkebuzer, 20 Oblężnik [straty: 75KZ]
G1 5 105 Blond Łucznik, 60 Lekkomyślny Jeździec, 115 Złoty Strażnik 1 fala (SGG) 90 Konny Zbrojny, 130 Arkebuzer w Zbroi, 75 Konny Arkebuzer [straty: 90KZ]
G1 6 200 Lekkomyślny Jeździec, 70 Stanowczy Obrońca, Żelaznozębny 1 fala (SGG) 136 Konny Zbrojny, 134 Konny Arkebuzer, 25 Oblężnik [straty: 136KZ]
G2 7 160 Blond Łucznik, 50 Złoty Strażnik, 105 Lekkomyślny Jeździec 1 fala (SGG) 83 Konny Zbrojny, 142 Konny Arkebuzer, 70 Oblężnik [straty: 83KZ]
G2 8 160 Górnik Obrońca, 90 Złoty Strażnik 1 fala (SGG) 77 Konny Zbrojny, 15 Arkebuzer w Zbroi, 203 Konny Arkebuzer [straty: 77KZ]
G2 9 185 Górnik Obrońca, 45 Blond Łucznik, Krwawa Maryna 1 fala (NIE) 23 Konny Zbrojny, 212 Konny Arkebuzer [straty: 23KZ]
G2 10 260 Lekkomyślny Jeździec 1 fala (NIE) 180 Rycerz [straty: 180R]
G2 11 70 Blond Łucznik, 15 Złoty Strażnik, 125 Lekkomyślny Jeździec, 105 Stanowczy Obrońca 1 fala (SGG) 110 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer [straty: 110KZ]
G2 12 100 Blond Łucznik, 100 Złoty Strażnik, 95 Stanowczy Obrońca, Śmierdziel 1 fala (SGG) 80 Konny Zbrojny, 215 Konny Arkebuzer [straty: 80KZ]
G3 13 50 Górnik Obrońca, 100 Złoty Strażnik, 75 Stanowczy Obrońca 1 fala (SGG) 66 Konny Zbrojny, 229 Konny Arkebuzer [straty: 66KZ]
G3 14 90 Lekkomyślny Jeździec, 85 Blond Łucznik, 85 Złoty Strażnik 1 fala (SGG) 86 Konny Zbrojny, 149 Arkebuzer w Zbroi, 60 Konny Arkebuzer [straty: 86KZ]
G3 15 130 Złoty Strażnik, 100 Stanowczy Obrońca, Jednooki Bert 1 fala (SGG) 110 Konny Zbrojny, 185 Arkebuzer w Zbroi [straty: 110KZ]
G3 16 110 Blond Łucznik, 75 Złoty Strażnik, 45 Lekkomyślny Jeździec, 85 Górnik Obrońca 1 fala (SGG) 100 Konny Zbrojny, 40 Arkebuzer w Zbroi, 155 Konny Arkebuzer [straty: 100KZ]
G3 17 115 Górnik Obrońca, 75 Lekkomyślny Jeździec, 120 Stanowczy Obrońca 1 fala (SGG) 100 Konny Zbrojny, 185 Konny Arkebuzer, 10 Oblężnik [straty: 100KZ]
G3 18 65 Blond Łucznik, 100 Górnik Obrońca, 120 Stanowczy Obrońca, Zręczny Szef Bandytów 1 fala (SGG) 100 Konny Zbrojny, 135 Rycerz, 60 Oblężnik [straty: 100KZ, 79R]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.