Koniec Świata – Generał 200 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 12x
  • 776 Rekrut [-776]
  • 749 Łucznik [-749]
  • 200 Wyborny Łucznik
  • 110 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Jaguar 1 fala (200) 39 Rekrut, 161 Wyborny Łucznik [straty: 39R]
G1 2 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 72 Rekrut
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik [straty: 72R]
G1 3 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (200) 20 Rekrut, 1 Żołnierz, 17 Łucznik, 162 Wyborny Łucznik [straty: 20R, 17Ł]
G1 4 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (200) 20 Rekrut, 1 Żołnierz, 17 Łucznik, 162 Wyborny Łucznik [straty: 20R, 17Ł]
G1 5 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (200) 20 Rekrut, 1 Żołnierz, 17 Łucznik, 162 Wyborny Łucznik [straty: 20R, 17Ł]
G2 6 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (200) 29 Rekrut, 110 Żołnierz [straty: 29R]
G2 7 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 72 Rekrut
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik [straty: 72R]
G2 8 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (200) 20 Rekrut, 1 Żołnierz, 17 Łucznik, 162 Wyborny Łucznik [straty: 20R, 17Ł]
G2 9 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 100 Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik [straty: 100Ł]
G2 10 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 72 Rekrut
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik [straty: 72R]
G2 11 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (200) 20 Rekrut, 1 Żołnierz, 17 Łucznik, 162 Wyborny Łucznik [straty: 20R, 17Ł]
G2 12 100 Jaguar 1 fala (200) 39 Rekrut, 161 Wyborny Łucznik [straty: 39R]
G2 13 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 100 Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik [straty: 100Ł]
G3 14 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (200) 20 Rekrut, 1 Żołnierz, 17 Łucznik, 162 Wyborny Łucznik [straty: 20R, 17Ł]
G4 15 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 100 Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik [straty: 100Ł]
G4 16 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 72 Rekrut
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik [straty: 72R]
G4 17 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 72 Rekrut
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik [straty: 72R]
G5 18 30 Tubylec, 30 Szaman, 50 Jaguar 1 fala (200) 14 Rekrut, 1 Żołnierz, 14 Łucznik, 171 Wyborny Łucznik [straty: 14R, 13Ł]
G5 19 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 100 Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik [straty: 100Ł]
G5 20 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (200) 29 Rekrut, 110 Żołnierz [straty: 29R]
G6 21 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 100 Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik [straty: 100Ł]
G6 22 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (200) 29 Rekrut, 110 Żołnierz [straty: 29R]
G7 23 30 Tubylec, 30 Szaman, 50 Jaguar 1 fala (200) 14 Rekrut, 1 Żołnierz, 14 Łucznik, 171 Wyborny Łucznik [straty: 14R, 13Ł]
G7 24 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (200) 29 Rekrut, 110 Żołnierz [straty: 29R]
G7 25 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (200) 29 Rekrut, 110 Żołnierz [straty: 29R]
G8 26 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 100 Łucznik
2 fala (200) 200 Wyborny Łucznik [straty: 100Ł]
G8 27 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (200) 29 Rekrut, 110 Żołnierz [straty: 29R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.