Koniec Świata – Generał 250 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 6x
  • 940 Rekrut [-940]
  • 190 Łucznik [-173]
  • 235 Wyborny Łucznik
  • 226 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Jaguar 1 fala (250) 235 Wyborny Łucznik [straty: 0]
G1 2 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (250) 39 Rekrut, 20 Łucznik, 191 Wyborny Łucznik [straty: 39R, 19Ł]
G1 2 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (250) 24 Rekrut, 226 Żołnierz [straty: 24R]
G1 4 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (250) 24 Rekrut, 226 Żołnierz [straty: 24R]
G1 5 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (250) 24 Rekrut, 226 Żołnierz [straty: 24R]
G1 6 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (250) 29 Rekrut, 221 Żołnierz [straty: 29R]
G2 7 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (250) 39 Rekrut, 20 Łucznik, 191 Wyborny Łucznik [straty: 39R, 19Ł]
G2 8 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (250) 24 Rekrut, 226 Żołnierz [straty: 24R]
G2 9 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 67 Rekrut
2 fala (250) 15 Łucznik, 235 Wyborny Łucznik [straty: 67R, 13Ł]
G2 10 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (250) 39 Rekrut, 20 Łucznik, 191 Wyborny Łucznik [straty: 39R, 19Ł]
G2 11 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (250) 24 Rekrut, 226 Żołnierz [straty: 24R]
G2 12 100 Jaguar 1 fala (250) 235 Wyborny Łucznik [straty: 0]
G2 13 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 67 Rekrut
2 fala (250) 15 Łucznik, 235 Wyborny Łucznik [straty: 67R, 13Ł]
G3 14 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (250) 24 Rekrut, 226 Żołnierz [straty: 24R]
G4 15 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 67 Rekrut
2 fala (250) 15 Łucznik, 235 Wyborny Łucznik [straty: 67R, 13Ł]
G4 16 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (250) 39 Rekrut, 20 Łucznik, 191 Wyborny Łucznik [straty: 39R, 19Ł]
G4 17 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (250) 39 Rekrut, 20 Łucznik, 191 Wyborny Łucznik [straty: 39R, 19Ł]
G5 18 30 Tubylec, 30 Szaman, 50 Jaguar 1 fala (250) 18 Rekrut, 223 Żołnierz [straty: 18R]
G5 19 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 67 Rekrut
2 fala (250) 15 Łucznik, 235 Wyborny Łucznik [straty: 67R, 13Ł]
G5 20 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (250) 29 Rekrut, 221 Żołnierz [straty: 29R]
G6 21 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 67 Rekrut
2 fala (250) 15 Łucznik, 235 Wyborny Łucznik [straty: 67R, 13Ł]
G6 22 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (250) 29 Rekrut, 221 Żołnierz [straty: 29R]
G7 23 30 Tubylec, 30 Szaman, 50 Jaguar 1 fala (250) 18 Rekrut, 223 Żołnierz [straty: 18R]
G7 24 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (250) 29 Rekrut, 221 Żołnierz [straty: 29R]
G7 25 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (250) 29 Rekrut, 221 Żołnierz [straty: 29R]
G8 26 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (200) 67 Rekrut
2 fala (250) 15 Łucznik, 235 Wyborny Łucznik [straty: 67R, 13Ł]
G8 27 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (250) 29 Rekrut, 221 Żołnierz [straty: 29R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.