Koniec Świata – Generał Anslem z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 782 Rekrut [-782]
  • 139 Konny
  • 150 Kusznik
  • 1 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Jaguar 1 fala (ANS) 150 Kusznik [straty: 0]
G1 2 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (ANS) 24 Rekrut, 1 Żołnierz, 125 Kusznik [straty: 24R]
G1 3 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (ANS) 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 136 Kusznik [straty: 13R]
G1 4 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (ANS) 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 136 Kusznik [straty: 13R]
G2 5 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (ANS) 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 136 Kusznik [straty: 13R]
G2 6 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (ANS) 11 Rekrut, 139 Konny [straty: 11R]
G2 7 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (ANS) 24 Rekrut, 1 Żołnierz, 125 Kusznik [straty: 24R]
G2 8 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (ANS) 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 136 Kusznik [straty: 13R]
G2 9 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (ANS) 83 Rekrut, 1 Żołnierz, 66 Kusznik [straty: 83R]
G2 10 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (ANS) 24 Rekrut, 1 Żołnierz, 125 Kusznik [straty: 24R]
G2 11 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (ANS) 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 136 Kusznik [straty: 13R]
G2 12 100 Jaguar 1 fala (ANS) 150 Kusznik [straty: 0]
G2 13 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (ANS) 83 Rekrut, 1 Żołnierz, 66 Kusznik [straty: 83R]
G3 14 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (ANS) 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 136 Kusznik [straty: 13R]
G4 15 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (ANS) 83 Rekrut, 1 Żołnierz, 66 Kusznik [straty: 83R]
G4 16 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (ANS) 24 Rekrut, 1 Żołnierz, 125 Kusznik [straty: 24R]
G4 17 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (ANS) 24 Rekrut, 1 Żołnierz, 125 Kusznik [straty: 24R]
G5 18 30 Tubylec, 30 Szaman, 50 Jaguar 1 fala (ANS) 10 Rekrut, 140 Kusznik [straty: 10R]
G5 19 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (ANS) 83 Rekrut, 1 Żołnierz, 66 Kusznik [straty: 83R]
G5 20 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (ANS) 11 Rekrut, 139 Konny [straty: 11R]
G6 21 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (ANS) 83 Rekrut, 1 Żołnierz, 66 Kusznik [straty: 83R]
G6 22 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (ANS) 11 Rekrut, 139 Konny [straty: 11R]
G7 23 30 Tubylec, 30 Szaman, 50 Jaguar 1 fala (ANS) 10 Rekrut, 140 Kusznik [straty: 10R]
G7 24 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (ANS) 11 Rekrut, 139 Konny [straty: 11R]
G7 25 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (ANS) 11 Rekrut, 139 Konny [straty: 11R]
G8 26 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (ANS) 83 Rekrut, 1 Żołnierz, 66 Kusznik [straty: 83R]
G8 27 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (ANS) 11 Rekrut, 139 Konny [straty: 11R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.