Koniec Świata – Generał Nusala + Vargus + Anslem z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 193 Rekrut [-193]
  • 172 Konny
  • 84 Łucznik [-84]
  • 180 Kusznik
  • 1 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Jaguar 1 fala (VAR) 180 Kusznik [straty: 0]
G1 2 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (VAR) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 5R]
G1 3 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (ANS) 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 136 Kusznik [straty: 13R]
G1 4 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (ANS) 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 136 Kusznik [straty: 13R]
G2 5 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (ANS) 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 136 Kusznik [straty: 13R]
G2 6 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 172 Konny [straty: 8R]
G2 7 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (VAR) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 5R]
G2 8 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (ANS) 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 136 Kusznik [straty: 13R]
G2 9 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (NUS) 4 Rekrut, 14 Łucznik, 147 Kusznik [straty: 4R, 14Ł]
G2 10 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (VAR) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 5R]
G2 11 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (ANS) 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 136 Kusznik [straty: 13R]
G2 12 100 Jaguar 1 fala (VAR) 180 Kusznik [straty: 0]
G2 13 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (NUS) 4 Rekrut, 14 Łucznik, 147 Kusznik [straty: 4R, 14Ł]
G3 14 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (ANS) 13 Rekrut, 1 Żołnierz, 136 Kusznik [straty: 13R]
G4 15 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (NUS) 4 Rekrut, 14 Łucznik, 147 Kusznik [straty: 4R, 14Ł]
G4 16 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (VAR) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 5R]
G4 17 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (VAR) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 5R]
G5 18 30 Tubylec, 30 Szaman, 50 Jaguar 1 fala (VAR) 9 Rekrut, 171 Kusznik [straty: 9R]
G5 19 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (NUS) 4 Rekrut, 14 Łucznik, 147 Kusznik [straty: 4R, 14Ł]
G5 20 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 172 Konny [straty: 8R]
G6 21 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (NUS) 4 Rekrut, 14 Łucznik, 147 Kusznik [straty: 4R, 14Ł]
G6 22 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 172 Konny [straty: 8R]
G7 23 30 Tubylec, 30 Szaman, 50 Jaguar 1 fala (VAR) 9 Rekrut, 171 Kusznik [straty: 9R]
G7 24 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 172 Konny [straty: 8R]
G7 25 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 172 Konny [straty: 8R]
G8 26 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (NUS) 4 Rekrut, 14 Łucznik, 147 Kusznik [straty: 4R, 14Ł]
G8 27 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 172 Konny [straty: 8R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.