Koniec Świata – Generał Vargus z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 355 Rekrut [-355]
  • 172 Konny
  • 180 Kusznik
  • 1 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 100 Jaguar 1 fala (VAR) 180 Kusznik [straty: 0]
G1 2 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (VAR) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 5R]
G1 3 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (VAR) 15 Rekrut, 165 Kusznik [straty: 15R]
G1 4 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (VAR) 15 Rekrut, 165 Kusznik [straty: 15R]
G2 5 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (VAR) 15 Rekrut, 165 Kusznik [straty: 15R]
G2 6 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 172 Konny [straty: 8R]
G2 7 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (VAR) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 5R]
G2 8 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (VAR) 15 Rekrut, 165 Kusznik [straty: 15R]
G2 9 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (VAR) 29 Rekrut, 1 Żołnierz, 150 Kusznik [straty: 29R]
G2 10 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (VAR) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 5R]
G2 11 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (VAR) 15 Rekrut, 165 Kusznik [straty: 15R]
G2 12 100 Jaguar 1 fala (VAR) 180 Kusznik [straty: 0]
G2 13 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (VAR) 29 Rekrut, 1 Żołnierz, 150 Kusznik [straty: 29R]
G3 14 40 Tubylec, 40 Szaman, 40 Jaguar 1 fala (VAR) 15 Rekrut, 165 Kusznik [straty: 15R]
G4 15 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (VAR) 29 Rekrut, 1 Żołnierz, 150 Kusznik [straty: 29R]
G4 16 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (VAR) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 5R]
G4 17 50 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (VAR) 5 Rekrut, 1 Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 5R]
G5 18 30 Tubylec, 30 Szaman, 50 Jaguar 1 fala (VAR) 9 Rekrut, 171 Kusznik [straty: 9R]
G5 19 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (VAR) 29 Rekrut, 1 Żołnierz, 150 Kusznik [straty: 29R]
G5 20 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 172 Konny [straty: 8R]
G6 21 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (VAR) 29 Rekrut, 1 Żołnierz, 150 Kusznik [straty: 29R]
G6 22 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 172 Konny [straty: 8R]
G7 23 30 Tubylec, 30 Szaman, 50 Jaguar 1 fala (VAR) 9 Rekrut, 171 Kusznik [straty: 9R]
G7 24 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 172 Konny [straty: 8R]
G7 25 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 172 Konny [straty: 8R]
G8 26 30 Tubylec, 30 Szaman, 100 Jaguar 1 fala (VAR) 29 Rekrut, 1 Żołnierz, 150 Kusznik [straty: 29R]
G8 27 50 Tubylec, 50 Szaman 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 172 Konny [straty: 8R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.