Krwawa Maryna – BRS + NUS + VAR + ANS + ZAK (chelom)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 3x
  • 414 Rekrut [-414]
  • 80 Ochotnik [-80]
  • 120 Łucznik [-120]
  • 375 Elitarny Żołnierz
  • 382 Konny
  • 134 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

GEN (Tylko 1) VAR ANS
Powiększony Garnizon (3/3) Kolos (3/3)
Najazd (3/3)
Potężna Szarża (3/3)
Powiększony Garnizon (3/3)
Pewność Siebie (2/3)
Mistrz Planowania (1/1)
Kolos (3/39
Najazd (3/3)
Szał Bitewny (3/3)
Powiększony Garnizon (3/3)
Pewność Siebie (2/3)
Uderzenie Gromu (1/1)
ZAK NUS BRS
Najazd (3/3)
Szał Bitewny (3/3)
Powiększony Garnizon (3/3)
Pewność Siebie (2/3)
Mistrz Planowania (1/1)
Szybki Ostrzał (3/3)
Kolos (2/3)
Powiększony Garnizon (3/3)
Ozdrowienie (1/1)
Kolos (2/3)
Potężna Szarża (3/3)
Powiększony Garnizon (3/3)
Mimo powszechnego przekonania podkowy faktycznie zwiększają ruch atakujących generałów. To sprawia, że bloki są nieco bardziej ryzykowne, ponieważ szansa na przechwycenie nieznacznie wzrasta. Niektóre z tych bloków mają bardzo długi czas marszu, co sprawia, że korzystanie z podków jest korzystne. Czas zaoszczędzony na podkowach z nadwyżką rekompensuje opóźnienie wysyłania generałów.

Dla tego poradnika Pewność Siebie (dla Vargusa, Zakapturzonego oraz Anslem) oraz brązowe podkowy (prawdopodobnie 2) są niezbędne dla niektórych bloków. Jeśli masz aktywne podkowy, pamiętaj o opóźnieniu przy wysłaniu generałów. Zawsze wysyłaj generałów, gdy bębny są skończone (nie wysyłaj ich, gdy mają się kończyć, z powodu podków).


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Miotacz Kamieni, 80 Łotr 1 fala (VAR) 21 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 173 Konny [straty: 21R]
G1 2 70 Miotacz Kamieni, 100 Łotr BLOK
G1 3 70 Miotacz Kamieni, 80 Łotr, 30 Pies Strażniczy BLOK
G1 4 80 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (VAR) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 108 Konny, 50 Puszkarz [straty: 36R]
G2 5 100 Łotr, 70 Łowca 1 fala (VAR) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Konny [straty: 34R]
G21 6 90 Łotr, 30 Pies Strażniczy, 70 Łowca 1 fala (VAR) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Konny [straty: 34R]
G2 7 100 Łotr, 100 Łowca BLOK
G2 8 70 Łowca, 80 Oprych 1 fala (VAR) 31 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Konny, 32 Puszkarz [straty: 31R]
G3 9 50 Łowca, 100 Oprych BLOK
G3 10 30 Pies Strażniczy, 80 Łowca, 70 Oprych BLOK
G3 11 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca, 100 Oprych 1 fala (VAR) 52 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 62 Puszkarz [straty: 52R]
G4 12 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (VAR) 44 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 50 Puszkarz [straty: 44R]
G4 13 180 Oprych BLOK
G4 14 40 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 100 Oprych BLOK
G4 15 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych BLOK
G4 16 70 Łowca, 130 Oprych 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 53 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 37 Konny, 104 Puszkarz [straty: 54R]
G5 17 20 Pies Strażniczy, 50 Łowca, 130 Oprych 1 fala (BRS) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 59 Konny, 80 Puszkarz [straty: 56R]
G5 18 120 Łowca, 80 Oprych 1 fala (VAR) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Konny, 32 Puszkarz [straty: 32R]
G5 19 200 Oprych BLOK
G5 20 30 Pies Strażniczy, 70 Łowca, 80 Oprych BLOK
G5 21 60 Łowca, 140 Oprych BLOK
G5 22 40 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 100 Oprych, Krwawa Maryna 1 fala (ANS) 20 Rekrut
2 fala (NUS) 120 Łucznik
3 fala (ZAK) 80 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 134 Puszkarz [straty: 20R, 120Ł, 80 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 2-4Obóz 7-8Obóz 9-11Obóz 13-16Obóz 19-22

Do tego bloku zaleca się użycie brązowych podków. Bez nich czasu jest bardzo mało.


Z Ga (50 Elitarny Żołnierz, 90 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim (140 sek czas walki, 124 sek czas marszu, 138 sek ogólnie, 122 sek ogólnie z brązowymi podkowami)
z Gb (16 Elitarny Żołnierz, 184 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim (140 sek czas walki, 47 sek czas marszu, 61 sek ogólnie, 55 sek ogólnie z brązowymi podkowami)
z W (1 fala (VAR) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 108 Konny, 50 Puszkarz) wysyłamy Vargus na obóz 4 (14 sek czas walki)


Pomimo obrazka wystarczający jest zwykły generał do tego bloku. Ten blok jest bardzo bezpieczny. Nie byłem w stanie dodać kolejnego obozu do blokowania w tym sektorze.


Z Gc (30 Elitarny Żołnierz, 170 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 31 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 131 Konny, 32 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 8


Z Gd (60 Elitarny Żołnierz, 100 Konny) wysyłamy Generała na obóz 9, zaraz po nim (160 sek czas walki, 107 sek czas marszu, 128 sek ogólnie)
z Ge (22 Elitarny Żołnierz, 178 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim (140 sek czas walki, 47 sek czas marszu, 68 sek ogólnie)
z W (1 fala (VAR) 52 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 62 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 11 (21 sek czas walki)

Do tego bloku konieczne jest użycie podków, jeśli te, których użyłeś wcześniej wygasły lub masz zamiar aktywować inne. Czas marszu jest dostosowany do opóźnienia przy wysyłaniu generałów. (dodane 6 flag dla ostatnich 2 fal generałów). Musisz wysłać Nusala i Vargusa natychmiast po wysłaniu generała na pozycję gh, ponieważ na tej mapie brakuje innych pozycji.


Z Gf (125 Elitarny Żołnierz, 90 Konny) wysyłamy Blokującego Generała na obóz 13, zaraz po nim (180 sek czas walki, 150 sek czas marszu, 174 sek ogólnie, 158 sek ogólnie z podkowami)
z Gg (62 Elitarny Żołnierz, 138 Konny) wysyłamy Generała na obóz 14, kiedy generał Gg dotrze do punktu oznaczonego na obrazku (CZEKAMY 4 sekundy), (160 sek czas walki, 94 sek czas marszu, 118 sek ogólnie, 108 sek ogólnie z podkowami)
z Gh (118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 15, natychmiast po nim (160 sek czas walki, 57 sek czas marszu, 81 sek ogólnie, 74 sek ogólnie z podkowami)
z G1 (1 fala (NUS) 1 Rekrut) oraz
z W (2 fala (VAR) 53 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 37 Konny, 104 Puszkarz) wysyłamy Nusale oraz Vargusa na obóz 16 (24 sek czas walki)


Z Gi (154 Elitarny Żołnierz, 60 Konny) wysyłamy Blokującego Generała na obóz 19, zaraz po nim (180 sek czas walki, 124 sek czas marszu, 156 sek ogólnie)
z Gj (33 Elitarny Żołnierz, 167 Konny) wysyłamy Generała na obóz 20, zaraz po nim (160 sek czas walki, 97 sek czas marszu, 129 sek ogólnie)
z Gk (187 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 21, zaraz po nim (120 sek czas walki, 60 sek czas marszu, 92 sek ogólnie)
z G2 (1 fala (ANS) 20 Rekrut) oraz
z G3 (2 fala (NUS) 120 Łucznik) oraz
z W (3 wave (ZAK) 80 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 134 Puszkarz) wysyłamy Anslema, Nusalae oraz Zakapturzonego) na obóz 22 (32 sek czas walki)

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.