Krwawa Maryna – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 8x
 • 2.679 Rekrut [-2.679]
 • 275 Konny [-275]
 • 140 Kusznik
 • 290 Żołnierz [-285]
 • 103 Elitarny Żołnierz
 • 6x
 • 2.062 Rekrut [-2.062]
 • 348 Konny [-275]
 • 140 Kusznik
 • 290 Żołnierz [-285]
 • 181 Elitarny Żołnierz
W ostatnim ataku, wszystkie ataki wysyłamy w długich odstępach. Jeśli wyślemy fale jedna za drugą, Generałowie mogą zmienić kolejność ataków w obozie bandytów.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Miotacz Kamieni, 80 Łotr 1 fala (250) 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 165 Konny, 26 Kusznik [straty: 58R]
G1 2 70 Miotacz Kamieni, 100 Łotr 1 fala (250) 79 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 70 Kusznik [straty: 79R]
G1 3 70 Miotacz Kamieni, 80 Łotr, 30 Pies Strażniczy 1 fala (250) 153 Rekrut, 97 Elitarny Żołnierz [straty: 153R]
G1 4 80 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (250) 147 Rekrut, 103 Elitarny Żołnierz [straty: 145R]
G2 5 100 Łotr, 70 Łowca 1 fala (250) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 110 Konny, 59 Kusznik [straty: 77R]
G2 6 90 Łotr, 30 Pies Strażniczy, 70 Łowca 1 fala (250) 174 Rekrut, 76 Elitarny Żołnierz [straty: 174R]
G2 7 100 Łotr, 100 Łowca 1 fala (250) 90 Rekrut, 120 Konny, 40 Kusznik [straty: 90R]
G2 8 70 Łowca, 80 Oprych 1 fala (250) 61 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Konny, 64 Kusznik [straty: 61R]
G3 9 50 Łowca, 100 Oprych 1 fala (250) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Konny, 80 Kusznik [straty: 80R]
G3 10 30 Pies Strażniczy, 80 Łowca, 70 Oprych 1 fala (200) 35 Rekrut
2 fala (250) 80 Rekrut, 95 Konny, 75 Kusznik [straty: 98R]
G3 11 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca, 100 Oprych 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (250) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Konny, 80 Kusznik [straty: 140R]
G4 12 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (250) 115 Rekrut, 110 Konny, 25 Kusznik [straty: 114R]
G4 13 180 Oprych 1 fala (250) 130 Rekrut, 30 Żołnierz, 90 Kusznik [straty: 130R, 22Ż]
G4 14 40 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 100 Oprych 1 fala (200) 48 Rekrut
2 fala (250) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 80 Konny, 89 Kusznik [straty: 128R]
G4 15 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych 1 fala (250) 148 Rekrut, 102 Elitarny Żołnierz [straty: 148R]
G4 16 70 Łowca, 130 Oprych 1 fala (250) 155 Rekrut, 50 Konny, 45 Kusznik [straty: 155R, 15K]
G5 17 20 Pies Strażniczy, 50 Łowca, 130 Oprych 1 fala (200) 100 Rekrut
2 fala (250) 91 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 78 Konny, 80 Kusznik [straty: 191R]
G5 18 120 Łowca, 80 Oprych 1 fala (250) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 129 Konny, 25 Kusznik [straty: 95R]
G5 19 200 Oprych 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (250) 140 Rekrut, 50 Konny, 60 Kusznik [straty: 325R]
G5 20 30 Pies Strażniczy, 70 Łowca, 80 Oprych 1 fala (200) 35 Rekrut
2 fala (250) 63 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 86 Kusznik [straty: 98R]
G5 21 60 Łowca, 140 Oprych 1 fala (250) 140 Rekrut, 20 Żołnierz, 60 Konny, 30 Kusznik [straty: 140R, 19Ż]
G5 22 40 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 100 Oprych, Krwawa Maryna 1 fala (200) 70 Żołnierz, 130 Konny
2 fala (200) 70 Żołnierz, 130 Konny
3 fala (250) 110 Żołnierz, 140 Kusznik [straty: 244Ż, 260K]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3Obóz 7Obóz 10Obóz 14 i 15

Z Ga (16 Elitarny Żołnierz + 184 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 147 Rekrut, 103 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Weterana na obóz 4.

Z Gb (30 Elitarny Żołnierz + 170 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 61 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Konny, 64 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 8.

Z Gc (22 Elitarny Żołnierz + 178 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z G3 (1 fala (200) 60 Rekrut) oraz
z W (2 fala (250) 80 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 89 Konny, 80 Kusznik) kolejno wysyłamy Generała i Weterana na obóz 11.

Z Gd (62 Elitarny Żołnierz + 138 Konny) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z Ge (118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 155 Rekrut, 50 Konny, 45 Kusznik) wysyłamy Weterana na obóz 16.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.