Krwawa Maryna – VAR + SGG + MGG (MotoSmok)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x 2x
  • 860 Rekrut [-692]
  • 346 Konny
  • 180 Elitarny Żołnierz
  • 156 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

VAR GEM MGG
Pierwsza Pomoc 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 2/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Miotacz Kamieni, 80 Łotr 1 fala (VAR) 20 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 174 Konny [straty: 16R]
G1 2 70 Miotacz Kamieni, 100 Łotr 1 fala (VAR) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Konny [straty: 25R]
G1 3 70 Miotacz Kamieni, 80 Łotr, 30 Pies Strażniczy BLOK
G1 4 80 Łotr, 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca BLOK
G1 5 100 Łotr, 70 Łowca 1 fala (VAR) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Konny [straty: 24R]
G2 6 90 Łotr, 30 Pies Strażniczy, 70 Łowca 1 fala (VAR) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Konny [straty: 25R]
G2 7 100 Łotr, 100 Łowca BLOK
G2 8 70 Łowca, 80 Oprych BLOK
G2 9 50 Łowca, 100 Oprych 1 fala (VAR) 45 Rekrut, 115 Konny, 35 Puszkarz [straty: 32R]
G3 10 30 Pies Strażniczy, 80 Łowca, 70 Oprych BLOK
G3 11 50 Pies Strażniczy, 50 Łowca, 100 Oprych BLOK
G3 12 100 Łowca, 100 Oprych 1 fala (VAR) 45 Rekrut, 115 Konny, 35 Puszkarz [straty: 34R]
G4 13 180 Oprych 1 fala (VAR) 100 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 85R]
G4 14 40 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 100 Oprych BLOK
G4 15 100 Pies Strażniczy, 100 Oprych BLOK
G4 16 70 Łowca, 130 Oprych BLOK
G4 17 20 Pies Strażniczy, 50 Łowca, 130 Oprych 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (VAR) 39 Rekrut, 156 Puszkarz [straty: 39R]
G5 18 120 Łowca, 80 Oprych 1 fala (VAR) 35 Rekrut, 140 Konny, 20 Puszkarz [straty: 25R]
G5 19 200 Oprych 1 fala (GEM) 153 Rekrut, 2 Elitarny Żołnierz, 140 Puszkarz [straty: 100R]
G5 20 30 Pies Strażniczy, 70 Łowca, 80 Oprych 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G5 21 60 Łowca, 140 Oprych 1 fala (VAR) 74 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 55 Konny, 65 Puszkarz [straty: 58R]
G5 22 40 Pies Strażniczy, 60 Łowca, 100 Oprych, Krwawa Maryna 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut
3 fala (NUS) 60 Rekrut, 120 Puszkarz [straty: 60R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 3-4Obóz 7-8Obóz 10-11Obóz 14-16

Z Ga (16 Eliarny Żołnierz + 184 Konny) wysyłamy Generała na obóz 3, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Vargusa na obóz 4.
(straty: 32R)

Z Gb (30 Elitarny Żołnierz + 170 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Konny) wysyłamy Vargusa na obóz 8.
(straty: 32R)

Z Gc (22 Elitarny Żołnierz + 178 Konny) wysyłamy Generała na obóz 10, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 55 Rekrut, 105 Konny, 35 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 11.
(straty: 55R)

Z Gd (62 Elitarny Żołnierz + 138 Konny) wysyłamy Generała na obóz 14, zaraz po nim
z Ge (118 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 15, zaraz po nim
z W (1 fala (VAR) 70 Rekrut, 60 Konny, 65 Puszkarz) wysyłamy Vargusa na obóz 16.
(straty: 70R)

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.