Na Końskim Grzbiecie – Generał 250 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 376 Rekrut [-376]
  • 191 Łucznik [-191]
  • 150 Wyborny Łucznik
  • 200 Żołnierz
  • 2x
  • 191 Rekrut [-191]
  • 72 Konny
  • 191 Łucznik [-191]
  • 150 Wyborny Łucznik
  • 200 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Nomada, 40 Włócznik Konny 1 fala (250) 47 Rekrut, 153 Żołnierz [straty: 47R]
G1 2 40 Konna Gwardia Amazońska, 70 Nomada 1 fala (250) 69 Rekrut, 133 Żołnierz [straty: 69R]
G1 3 90 Konna Gwardia Amazońska, 10 Wściekły Byk 1 fala (250) 116 Łucznik, 134 Wyborny Łucznik [straty: 116Ł]
G2 4 70 Nomada, 20 Katafrakt 1 fala (250) 48 Rekrut, 150 Żołnierz [straty: 48R]
G2 5 60 Nomada, 40 Włócznik Konny, 60 Strzelec 1 fala (250) 43 Rekrut, 155 Żołnierz [straty: 43R]
G3 6 30 Konna Gwardia Amazońska, 40 Konny Łucznik 1 fala (250) 69 Rekrut, 105 Żołnierz [straty: 69R]
G3 7 60 Nomada, 75 Konny Łucznik 1 fala (250) 24 Rekrut, 1 Żołnierz, 75 Łucznik, 150 Wyborny Łucznik [straty: 24R, 75Ł]
G4 8 90 Nomada, 90 Strzelec 1 fala (250) 38 Rekrut, 200 Żołnierz [straty: 38R]
G5 9 80 Włócznik Konny, 120 Strzelec 1 fala (250) 38 Rekrut, 200 Żołnierz [straty: 38R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1 i 2Obóz 6

Z Ga (56 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (26 Żołnierz + 72 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 116 Łucznik, 134 Wyborny Łucznik) wysyłamy Weterana na obóz 3.

Z Gc (62 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (250) 24 Rekrut, 1 Żołnierz, 75 Łucznik, 150 Wyborny Łucznik) wysyłamy Weterana na obóz 7.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.