Na Końskim Grzbiecie – Generał Nusala + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 546 Rekrut [-546]
  • 184 Elitarny Żołnierz
  • 125 Puszkarz
  • 2x
  • 366 Rekrut [-366]
  • 72 Konny
  • 62 Żołnierz
  • 184 Elitarny Żołnierz
  • 125 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 70 Nomada, 40 Włócznik Konny 1 fala (NUS) 45 Rekrut, 120 Puszkarz [straty: 45R]
G1 2 40 Konna Gwardia Amazońska, 70 Nomada 1 fala (NUS) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 99 Puszkarz [straty: 65R]
G1 3 90 Konna Gwardia Amazońska, 10 Wściekły Byk 1 fala (MSW) 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Puszkarz [straty: 110R]
G2 4 70 Nomada, 20 Katafrakt 1 fala (NUS) 40 Rekrut, 125 Puszkarz [straty: 40R]
G2 5 60 Nomada, 40 Włócznik Konny, 60 Strzelec 1 fala (MSW) 44 Rekrut, 176 Elitarny Żołnierz [straty: 44R]
G3 6 30 Konna Gwardia Amazońska, 40 Konny Łucznik 1 fala (NUS) 70 Rekrut, 95 Puszkarz [straty: 70R]
G3 7 60 Nomada, 75 Konny Łucznik 1 fala (MSW) 97 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 122 Puszkarz [straty: 97R]
G4 8 90 Nomada, 90 Strzelec 1 fala (MSW) 36 Rekrut, 184 Elitarny Żołnierz [straty: 36R]
G5 9 80 Włócznik Konny, 120 Strzelec 1 fala (MSW) 39 Rekrut, 181 Elitarny Żołnierz [straty: 39R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1 i 2Obóz 6

Z Ga (49 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z Gb (22 Elitarny Żołnierz + 72 Konny) wysyłamy Generała na obóz 2, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 110 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 109 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 3.

Z Gc (62 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 6, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 95 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 7.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.