Inwazja Wikingów – Generał 200 z Kusznikami (wersja 1)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 23x
  • 2.254 Rekrut [-2.254]
  • 525 Konny [-395]
  • 2.446 Łucznik [-2.446]
  • 200 Kusznik
  • 1 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 150 Karl, 50 Walkiria 1 fala (200) 70 Konny
2 fala (200) 200 Kusznik [straty: 70K]
G1 2 80 Karl, 120 Walkiria 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Konny [straty: 200R]
G1 3 40 Karl, 160 Walkiria 1 fala (200) 71 Rekrut, 100 Konny, 29 Kusznik [straty: 71R]
G1 4 200 Walkiria 1 fala (200) 97 Rekrut, 1 Żołnierz, 102 Konny [straty: 97R]
G1 5 140 Wiking z Jomsborka, 60 Karl 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 77 Łucznik, 123 Kusznik [straty: 276Ł]
G2 6 80 Huskarl, 80 Thrall, 50 Walkiria 1 fala (200) 70 Konny
2 fala (200) 52 Rekrut, 148 Kusznik [straty: 70K, 52R]
G2 7 85 Huskarl, 80 Walkiria, 35 Berserker 1 fala (200) 110 Konny
2 fala (200) 46 Rekrut, 1 Żołnierz, 153 Kusznik [straty: 110K, 46R]
G2 8 80 Huskarl, 80 Walkiria, 40 Karl 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 36 Rekrut, 110 Konny, 54 Kusznik [straty: 200Ł, 36R]
G2 9 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 52 Rekrut, 1 Żołnierz, 147 Konny [straty: 252R]
G2 10 40 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 40 Walkiria 1 fala (200) 60 Konny, 140 Łucznik
2 fala (200) 55 Rekrut, 145 Kusznik [straty: 60K, 140Ł, 55R]
G2 11 50 Huskarl, 75 Karl 1 fala (200) 39 Rekrut, 1 Żołnierz, 160 Kusznik [straty: 39R]
G2 12 60 Wiking z Jomsborka, 80 Huskarl, 60 Karl 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 75 Łucznik, 125 Kusznik [straty: 275Ł]
G3 13 80 Huskarl, 120 Karl 1 fala (200) 170 Łucznik
2 fala (200) 82 Rekrut, 1 Żołnierz, 117 Kusznik [straty: 170Ł, 82R]
G3 14 150 Huskarl 1 fala (200) 160 Rekrut
2 fala (200) 53 Rekrut, 1 Żołnierz, 146 Kusznik [straty: 213R]
G3 15 200 Walkiria 1 fala (200) 97 Rekrut, 1 Żołnierz, 102 Konny [straty: 97R]
G3 16 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 24 Rekrut, 1 Żołnierz, 130 Konny, 45 Kusznik [straty: 200Ł, 24R]
G3 17 100 Huskarl 1 fala (200) 29 Rekrut, 1 Żołnierz, 170 Kusznik [straty: 29R]
G3 18 40 Wiking z Jomsborka, 80 Huskarl, 60 Walkiria, 20 Berserker 1 fala (200) 85 Konny, 115 Łucznik
2 fala (200) 28 Rekrut, 172 Kusznik [straty: 85K, 115Ł, 28R]
G4 19 120 Huskarl, 80 Karl 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 200 Kusznik [straty: 400R]
G4 20 180 Huskarl 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 54 Rekrut, 1 Żołnierz, 145 Kusznik [straty: 200Ł, 54R]
G4 21 70 Wiking z Jomsborka, 50 Huskarl, 50 Karl, 30 Berserker 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 200 Kusznik [straty: 200Ł, 200R]
G5 22 200 Huskarl 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Łucznik
3 fala (200) 200 Kusznik [straty: 400Ł]
G5 23 200 Walkiria 1 fala (200) 79 Rekrut, 1 Żołnierz, 120 Konny [straty: 79R]
G5 24 200 Karl 1 fala (200) 74 Łucznik, 126 Kusznik [straty: 70Ł]
G5 25 60 Wiking z Jomsborka, 80 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 200 Rekrut
3 fala (200) 200 Kusznik [straty: 200Ł, 200R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.