Inwazja Wikingów – Generał 200 z Kusznikami (wersja 2)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 13x
  • 1.038 Ochotnik [-1.038]
  • 334 Konny [-170]
  • 1.780 Łucznik [-1.780]
  • 187 Kusznik
  • 1 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 150 Karl, 50 Walkiria 1 fala (200) 30 Ochotnik, 65 Konny, 105 Kusznik [straty: 28 Och]
G1 2 80 Karl, 120 Walkiria 1 fala (200) 28 Ochotnik, 120 Konny, 52 Kusznik [straty: 26 Och]
G1 3 40 Karl, 160 Walkiria 1 fala (200) 25 Ochotnik, 140 Konny, 35 Kusznik [straty: 24 Och]
G1 4 200 Walkiria 1 fala (200) 38 Ochotnik, 1 Żołnierz, 161 Konny [straty: 38 Och]
G1 5 140 Wiking z Jomsborka, 60 Karl 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 41 Ochotnik, 159 Kusznik [straty: 200Ł, 40 Och]
G2 6 80 Huskarl, 80 Thrall, 50 Walkiria 1 fala (200) 65 Ochotnik, 45 Konny, 89 Kusznik [straty: 65 Och]
G2 7 85 Huskarl, 80 Walkiria, 35 Berserker 1 fala (200) 110 Konny
2 fala (200) 27 Ochotnik, 173 Kusznik [straty: 110K, 27 Och]
G2 8 80 Huskarl, 80 Walkiria, 40 Karl 1 fala (200) 135 Łucznik
2 fala (200) 46 Ochotnik, 110 Konny, 44 Kusznik [straty: 135Ł, 46 Och]
G2 9 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (200) 135 Łucznik
2 fala (200) 40 Ochotnik, 1 Żołnierz, 159 Konny [straty: 135Ł, 40 Och]
G2 10 40 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 40 Walkiria 1 fala (200) 60 Konny
2 fala (200) 61 Ochotnik, 139 Kusznik [straty: 60K, 59 Och]
G2 11 50 Huskarl, 75 Karl 1 fala (200) 12 Ochotnik, 1 Żołnierz, 187 Kusznik [straty: 12 Och]
G2 12 60 Wiking z Jomsborka, 80 Huskarl, 60 Karl 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 36 Ochotnik, 164 Kusznik [straty: 200Ł, 35 Och]
G3 13 80 Huskarl, 120 Karl 1 fala (200) 100 Ochotnik, 1 Żołnierz, 99 Kusznik [straty: 100 Och]
G3 14 150 Huskarl 1 fala (200) 48 Ochotnik, 1 Żołnierz, 151 Kusznik [straty: 48 Och]
G3 15 200 Walkiria 1 fala (200) 38 Ochotnik, 1 Żołnierz, 161 Konny [straty: 38 Och]
G3 16 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (200) 135 Łucznik
2 fala (200) 42 Ochotnik, 130 Konny, 28 Kusznik [straty: 135Ł, 42 Och]
G3 17 100 Huskarl 1 fala (200) 12 Ochotnik, 1 Żołnierz, 187 Kusznik [straty: 12 Och]
G3 18 40 Wiking z Jomsborka, 80 Huskarl, 60 Walkiria, 20 Berserker 1 fala (200) 175 Łucznik
2 fala (200) 32 Ochotnik, 70 Konny, 98 Kusznik [straty: 175Ł, 30 Och]
G4 19 120 Huskarl, 80 Karl 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 30 Ochotnik, 170 Kusznik [straty: 200Ł, 29 Och]
G4 20 180 Huskarl 1 fala (200) 112 Ochotnik, 1 Żołnierz, 87 Kusznik [straty: 112 Och]
G4 21 70 Wiking z Jomsborka, 50 Huskarl, 50 Karl, 30 Berserker 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 44 Ochotnik, 156 Kusznik [straty: 200Ł, 43 Och]
G5 22 200 Huskarl 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 36 Ochotnik, 164 Kusznik [straty: 200Ł, 35 Och]
G5 23 200 Walkiria 1 fala (200) 36 Ochotnik, 164 Konny [straty: 35 Och]
G5 24 200 Karl 1 fala (200) 28 Ochotnik, 172 Kusznik [straty: 28 Och]
G5 25 60 Wiking z Jomsborka, 80 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (200) 200 Łucznik
2 fala (200) 48 Ochotnik, 152 Kusznik [straty: 200Ł, 46 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.