Inwazja Wikingów – Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 4x
  • 1.020 Rekrut [-1.020]
  • 446 Ochotnik [-446]
  • 165 Konny
  • 165 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 150 Karl, 50 Walkiria 1 fala (NUS) 165 Kusznik [straty: 0]
G1 2 80 Karl, 120 Walkiria 1 fala (NUS) 30 Konny, 135 Kusznik [straty: 0]
G1 3 40 Karl, 160 Walkiria 1 fala (NUS) 100 Konny, 65 Kusznik [straty: 0]
G1 4 200 Walkiria 1 fala (NUS) 165 Konny [straty: 0]
G1 5 140 Wiking z Jomsborka, 60 Karl 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (NUS) 58 Ochotnik, 107 Kusznik [straty: 200R, 58 Och]
G2 6 80 Huskarl, 80 Thrall, 50 Walkiria 1 fala (NUS) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 130 Kusznik [straty: 34R]
G2 7 85 Huskarl, 80 Walkiria, 35 Berserker 1 fala (NUS) 26 Rekrut, 139 Kusznik [straty: 26R]
G2 8 80 Huskarl, 80 Walkiria, 40 Karl 1 fala (NUS) 20 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 144 Kusznik [straty: 20R]
G2 9 80 Huskarl, 120 Walkiria 1 fala (NUS) 10 Rekrut, 30 Konny, 125 Kusznik [straty: 10R]
G2 10 40 Wiking z Jomsborka, 120 Huskarl, 40 Walkiria 1 fala (NUS) 39 Ochotnik, 126 Kusznik [straty: 39 Och]
G2 11 50 Huskarl, 75 Karl 1 fala (NUS) 165 Kusznik [straty: 0]
G3 12 60 Wiking z Jomsborka, 80 Huskarl, 60 Karl 1 fala (NUS) 90 Ochotnik, 75 Kusznik [straty: 90 Och]
G3 13 80 Huskarl, 120 Karl 1 fala (NUS) 30 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 134 Kusznik [straty: 30 Och]
G3 14 150 Huskarl 1 fala (NUS) 32 Ochotnik, 133 Kusznik [straty: 32 Och]
G3 15 200 Walkiria 1 fala (NUS) 165 Konny [straty: 0]
G3 16 100 Huskarl, 100 Walkiria 1 fala (NUS) 15 Rekrut, 150 Kusznik [straty: 15R]
G3 17 100 Huskarl 1 fala (NUS) 165 Kusznik [straty: 0]
G3 18 40 Wiking z Jomsborka, 80 Huskarl, 60 Walkiria, 20 Berserker 1 fala (NUS) 65 Rekrut, 100 Kusznik [straty: 65R]
G4 19 120 Huskarl, 80 Karl 1 fala (NUS) 41 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 123 Kusznik [straty: 41 Och]
G4 20 180 Huskarl 1 fala (NUS) 73 Ochotnik, 92 Kusznik [straty: 73 Och]
G4 21 70 Wiking z Jomsborka, 50 Huskarl, 50 Karl, 30 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (NUS) 50 Rekrut, 115 Kusznik [straty: 250R]
G5 22 200 Huskarl 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (NUS) 38 Ochotnik, 127 Kusznik [straty: 200R, 38 Och]
G5 23 200 Walkiria 1 fala (NUS) 165 Konny [straty: 0]
G5 24 200 Karl 1 fala (NUS) 21 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Kusznik [straty: 21 Och]
G5 25 60 Wiking z Jomsborka, 80 Huskarl, 60 Berserker 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (NUS) 24 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 140 Kusznik [straty: 200R, 24 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.