Powrót Do Azylu Bandytów – Generał 200 z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 4x
 • 697 Rekrut [-697]
 • 175 Ochotnik [-175]
 • 140 Konny [-130]
 • 115 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 162 Puszkarz
 • 2x 2x
 • 697 Rekrut [-697]
 • 122 Ochotnik [-122]
 • 304 Konny [-110]
 • 115 Kusznik
 • 15 Elitarny Żołnierz
 • 162 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (200) 44 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 35 Puszkarz [straty: 44 Och, 20K]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 15 Rekrut, 65 Puszkarz, 120 Konny [straty: 215R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (200) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 100 Konny, 31 Puszkarz [straty: 68R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (200) 98 Rekrut, 102 Puszkarz [straty: 92R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 32 Rekrut, 88 Puszkarz, 80 Konny [straty: 232R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 90 Rekrut, 110 Konny
2 fala (200) 38 Ochotnik, 162 Puszkarz [straty: 90R, 110K, 38 Och]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala (200) 84 Ochotnik, 1 Elitarny Żołnierz, 115 Kusznik [straty: 84 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1

Z Ga (184 Konny + 14 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 200 Rekrut) oraz
z W (2 fala (200) 15 Rekrut, 65 Puszkarz, 120 Konny) wysyłamy Generałów na obóz 2.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.