Powrót Do Azylu Bandytów – Generał 200 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 4x
 • 720 Rekrut [-720]
 • 197 Ochotnik [-197]
 • 140 Konny [-130]
 • 133 Wyborny Łucznik [-54]
 • 100 Żołnierz
 • 2x 2x
 • 720 Rekrut [-720]
 • 147 Ochotnik [-147]
 • 304 Konny [-110]
 • 133 Wyborny Łucznik [-54]
 • 100 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (200) 50 Ochotnik, 1 Żołnierz, 120 Konny, 29 Wyborny Łucznik [straty: 50 Och, 20K]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 16 Rekrut, 64 Żołnierz, 120 Konny [straty: 216R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (200) 83 Rekrut, 1 Żołnierz, 116 Konny [straty: 83R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (200) 100 Rekrut, 100 Żołnierz [straty: 100R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 31 Rekrut, 89 Żołnierz, 80 Konny [straty: 231R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 90 Rekrut, 110 Konny
2 fala (200) 67 Ochotnik, 133 Wyborny Łucznik [straty: 90R, 110K, 67 Och]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala (200) 80 Ochotnik, 120 Wyborny Łucznik [straty: 80 Och, 54WŁ]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1

Z Ga (184 Konny + 14 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 200 Rekrut) oraz
z W (2 fala (200) 16 Rekrut, 64 Żołnierz, 120 Konny) wysyłamy Generałów na obóz 2.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.