Powrót Do Azylu Bandytów – Generał 250 + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x
 • 652 Rekrut [-652]
 • 190 Konny
 • 120 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 148 Puszkarz
 • 521 Rekrut [-521]
 • 184 Konny
 • 120 Kusznik
 • 15 Elitarny Żołnierz
 • 106 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (250) 59 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 190 Konny [straty: 60R]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MSW) 113 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Puszkarz [straty: 113R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (250) 59 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Konny, 30 Puszkarz [straty: 59R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MSW) 71 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Puszkarz [straty: 71R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MSW) 113 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Puszkarz [straty: 113R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (250) 106 Rekrut, 74 Konny, 70 Puszkarz [straty: 107R]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala (250) 129 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Kusznik [straty: 129R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1Obóz 4

Z Ga (184 Konny + 14 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 113 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 2.

Z Gb (183 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 113 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.