Powrót Do Azylu Bandytów – Generał 250 z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 3x
  • 714 Rekrut [-714]
  • 140 Konny [-130]
  • 201 Kusznik
  • 172 Elitarny Żołnierz
  • 2x
  • 571 Rekrut [-571]
  • 304 Konny [-110]
  • 201 Kusznik
  • 15 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (250) 65 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 64 Kusznik [straty: 65R, 20K]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala (200) 50 Rekrut
2 fala (250) 63 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 66 Kusznik [straty: 113R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (250) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 69 Kusznik [straty: 60R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (250) 78 Rekrut, 172 Elitarny Żołnierz [straty: 78R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala (200) 60 Rekrut
2 fala (250) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 101 Kusznik [straty: 138R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 90 Rekrut, 110 Konny
2 fala (250) 48 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 201 Kusznik [straty: 138R, 110K]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala (250) 122 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 127 Kusznik [straty: 122R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1Obóz 4

Z Ga (184 Konny + 14 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z G1 (1 fala (200) 50 Rekrut) oraz
z W (2 fala (250) 63 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Konny, 66 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 2.

Z Gb (183 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z G2 (1 fala (200) 60 Rekrut) oraz
z W (2 fala (250) 78 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 70 Konny, 101 Kusznik) wysyłamy Generała i Weterana na obóz 5.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.