Powrót Do Azylu Bandytów – Generał 270 + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 2x
 • 604 Rekrut [-604]
 • 218 Konny
 • 160 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 148 Puszkarz
 • 481 Rekrut [-481]
 • 184 Konny
 • 160 Kusznik
 • 15 Elitarny Żołnierz
 • 106 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 51 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 218 Konny [straty: 52R]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MSW) 113 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Puszkarz [straty: 113R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (270) 59 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 180 Konny, 30 Puszkarz [straty: 59R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MSW) 71 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 148 Puszkarz [straty: 71R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MSW) 113 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Puszkarz [straty: 113R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (270) 86 Rekrut, 80 Konny, 104 Puszkarz [straty: 87R]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala (270) 109 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 160 Kusznik [straty: 109R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1Obóz 4

Z Ga (184 Konny + 14 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 113 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 2.

Z Gb (183 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 113 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 106 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.