Powrót Do Azylu Bandytów – Generał Anslem z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 320 Rekrut [-320]
  • 340 Ochotnik [-340]
  • 88 Konny
  • 40 Kusznik
  • 60 Żołnierz
  • 180 Rekrut [-180]
  • 340 Ochotnik [-340]
  • 184 Konny
  • 40 Kusznik
  • 58 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (ANS) 90 Rekrut, 60 Żołnierz [straty: 90R]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala (ANS) 119 Rekrut, 31 Żołnierz [straty: 119R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (ANS) 61 Rekrut, 1 Żołnierz, 88 Konny [straty: 61R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 50R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala (ANS) 92 Ochotnik, 58 Żołnierz [straty: 92 Och]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (ANS) 139 Ochotnik, 11 Żołnierz [straty: 139 Och]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala (ANS) 109 Ochotnik, 1 Żołnierz, 40 Kusznik [straty: 109 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1Obóz 4

Z Ga (184 Konny + 14 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 119 Rekrut, 31 Żołnierz) wysyłamy Anslema na obóz 2.

Z Gb (183 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 92 Ochotnik, 58 Żołnierz) wysyłamy Anslema na obóz 5.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.