Powrót Do Azylu Bandytów – Generał Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 393 Rekrut [-393]
  • 194 Ochotnik [-194]
  • 88 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 68 Puszkarz
  • 261 Rekrut [-261]
  • 194 Ochotnik [-194]
  • 184 Konny
  • 14 Elitarny Żołnierz
  • 56 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (ANS) 82 Rekrut, 68 Puszkarz [straty: 82R]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala (ANS) 96 Rekrut, 54 Puszkarz [straty: 96R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (ANS) 61 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 88 Konny [straty: 61R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 50R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala (ANS) 104 Rekrut, 46 Puszkarz [straty: 104R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (ANS) 100 Ochotnik, 50 Puszkarz [straty: 100 Och]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala (ANS) 94 Ochotnik, 56 Puszkarz [straty: 94 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1Obóz 4

Z Ga (184 Konny + 14 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 96 Rekrut, 54 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 2.

Z Gb (183 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (ANS) 104 Rekrut, 46 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 5.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.