Powrót Do Azylu Bandytów – Generał Borys z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 524 Rekrut [-524]
  • 75 Ochotnik [-75]
  • 124 Konny [-70]
  • 105 Kusznik
  • 134 Elitarny Żołnierz
  • 394 Rekrut [-394]
  • 75 Ochotnik [-75]
  • 184 Konny [-70]
  • 105 Kusznik
  • 84 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (BRS) 84 Rekrut, 96 Elitarny Żołnierz [straty: 84R]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala (BRS) 110 Rekrut, 70 Elitarny Żołnierz [straty: 110R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (BRS) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 124 Konny [straty: 55R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (BRS) 46 Rekrut, 134 Elitarny Żołnierz [straty: 46R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala (BRS) 126 Rekrut, 54 Elitarny Żołnierz [straty: 126R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 70 Konny
2 fala (BRS) 103 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 76 Kusznik [straty: 70K, 103R]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala (BRS) 75 Ochotnik, 105 Kusznik [straty: 75 Och]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1Obóz 4

Z Ga (184 Konny + 14 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 110 Rekrut, 70 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Borysa na obóz 2.

Z Gb (183 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (BRS) 126 Rekrut, 54 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Borysa na obóz 5.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.