Powrót Do Azylu Bandytów – Generał MSW z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II WERSJA I WERSJA II
 • 725 Rekrut [-725]
 • 181 Konny [-130]
 • 161 Kusznik
 • 150 Żołnierz
 • 2x
 • 663 Rekrut [-663]
 • 181 Konny [-20]
 • 134 Kusznik
 • 150 Żołnierz
 • 593 Rekrut [-593]
 • 184 Konny [-110]
 • 161 Kusznik
 • 150 Żołnierz
 • 2x
 • 531 Rekrut [-531]
 • 184 Konny
 • 134 Kusznik
 • 150 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (MSW) 62 Rekrut, 80 Konny, 78 Żołnierz [straty: 62R, 20K]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MSW) 126 Rekrut, 94 Żołnierz [straty: 126R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (MSW) 58 Rekrut, 1 Żołnierz, 161 Konny [straty: 58R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MSW) 70 Rekrut, 150 Żołnierz [straty: 70R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MSW) 134 Rekrut, 86 Żołnierz [straty: 134R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 90 Rekrut, 110 Konny
2 fala (MSW) 58 Rekrut, 1 Żołnierz, 161 Kusznik [straty: 148R, 110K] lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 85 Rekrut, 1 Żołnierz, 134 Kusznik [straty: 86R]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala (MSW) 127 Rekrut, 1 Żołnierz, 92 Kusznik [straty: 127R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1Obóz 4

Z Ga (184 Konny + 14 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 126 Rekrut, 94 Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 2.

Z Gb (183 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 134 Rekrut, 86 Żołnierz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.