Powrót Do Azylu Bandytów – Generał MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
WERSJA I WERSJA II WERSJA I WERSJA II
 • 684 Rekrut [-684]
 • 181 Konny [-130]
 • 159 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 151 Puszkarz
 • 2x
 • 620 Rekrut [-620]
 • 181 Konny [-20]
 • 134 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 151 Puszkarz
 • 556 Rekrut [-556]
 • 184 Konny [-110]
 • 159 Kusznik
 • 15 Elitarny Żołnierz
 • 107 Puszkarz
 • 2x
 • 492 Rekrut [-492]
 • 184 Konny
 • 134 Kusznik
 • 15 Elitarny Żołnierz
 • 107 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (MSW) 60 Rekrut, 80 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 79 Puszkarz [straty: 60R, 20K]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MSW) 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz [straty: 112R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (MSW) 58 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 161 Konny [straty: 58R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MSW) 68 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 151 Puszkarz [straty: 68R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MSW) 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz [straty: 112R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (200) 90 Rekrut, 110 Konny
2 fala (MSW) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Kusznik [straty: 150R, 110K] lub
1 fala (MSW) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 85 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 134 Kusznik [straty: 86R]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala (MSW) 124 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 95 Kusznik [straty: 124R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1Obóz 4

Z Ga (184 Konny + 14 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 2.

Z Gb (183 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (MSW) 112 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 5.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.