Powrót Do Azylu Bandytów – Generał Nusala + Vargus + MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 451 Rekrut [-451]
  • 152 Konny
  • 95 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 160 Puszkarz
  • 379 Rekrut [-379]
  • 184 Konny
  • 95 Kusznik
  • 15 Elitarny Żołnierz
  • 160 Puszkarz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (VAR) 44 Rekrut, 136 Konny [straty: 44R]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala (NUS) 71 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 93 Puszkarz [straty: 71R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (VAR) 36 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 143 Konny [straty: 36R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (VAR) 28 Rekrut, 152 Konny [straty: 28R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala (NUS) 87 Rekrut, 78 Puszkarz [straty: 87R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (NUS) 1 Rekrut
2 fala (MSW) 60 Rekrut, 160 Puszkarz [straty: 61R]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala (MSW) 124 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 95 Kusznik [straty: 124R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1Obóz 4

Z Ga (184 Konny + 14 Elitarny Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 71 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 93 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 2.

Z Gb (183 Konny) wysyłamy Generała na obóz 4, zaraz po nim
z W (1 fala (NUS) 87 Rekrut, 78 Puszkarz) wysyłamy Nusale na obóz 5.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.