Powrót Do Azylu Bandytów – Młodszy Generał Gemini z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 561 Rekrut [-561]
  • 1 Żołnierz
  • 174 Kusznik
  • 461 Rekrut [-461]
  • 184 Konny
  • 14 Żołnierz
  • 174 Kusznik


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 80 Łotr, 20 Pies Strażniczy, 80 Łowca 1 fala (MGG) 100 Rekrut [straty: 100R]
G1 2 40 Pies Strażniczy, 80 Oprych, 80 Łowca 1 fala (MGG) 110 Rekrut [straty: 110R]
G1 3 80 Łotr, 80 Łowca 1 fala (MGG) 95 Rekrut [straty: 95R]
G2 4 50 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy, 50 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G2 5 50 Pies Strażniczy, 100 Oprych, 50 Łowca 1 fala (MGG) 110 Rekrut [straty: 110R]
G2 6 50 Pies Strażniczy, 60 Oprych, 80 Łowca, Żelaznozębny 1 fala (MGG) 120 Rekrut [straty: 120R]
G3 7 100 Łotr, Śmierdziel, Chuck 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (200) 25 Rekrut, 1 Żołnierz, 174 Kusznik [straty: 25R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 1

Z Ga (184 Konny + 14 Żołnierz) wysyłamy Generała na obóz 1, zaraz po nim
z W (1 fala (MGG) 110 Rekrut) wysyłamy Gemini na obóz 2.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.