Skradzione Sanie – Generał 200 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 786 Rekrut [-786]
  • 133 Ochotnik [-133]
  • 154 Konny
  • 155 Wyborny Łucznik
  • 183 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 120 Kolce, 25 Piracki Oficer 1 fala (200) 60 Rekrut, 140 Żołnierz [straty: 60R]
G1 2 30 Ogniomistrz, 30 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta 1 fala (200) 108 Rekrut, 92 Żołnierz [straty: 108R]
G1 3 120 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (200) 45 Rekrut, 1 Żołnierz, 154 Konny [straty: 45R]
G1 4 60 Elitarny Żołnierz, 40 Kusznik 1 fala (200) 60 Rekrut, 1 Żołnierz, 70 Konny, 69 Wyborny Łucznik [straty: 60R]
G1 5 70 Ochotnik, 50 Konny 1 fala (200) 67 Rekrut, 133 Żołnierz [straty: 67R]
G1 6 40 Łowca, 40 Oprych, Żelaznozębny 1 fala (200) 52 Ochotnik, 60 Konny, 88 Wyborny Łucznik [straty: 52 Och]
G2 7 30 Pies Strażniczy, 40 Łowca 1 fala (200) 39 Rekrut, 161 Żołnierz [straty: 39R]
G2 8 90 Kultysta, 30 Tańcząca Derwisz 1 fala (200) 45 Rekrut, 155 Wyborny Łucznik [straty: 45R]
G2 9 50 Kultysta, 35 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 81 Ochotnik, 19 Żołnierz, 100 Konny [straty: 81 Och]
G2 10 70 Żołnierz, 40 Kusznik 1 fala (200) 65 Rekrut, 1 Żołnierz, 70 Konny, 64 Wyborny Łucznik [straty: 65R]
G2 11 80 Kultysta, 40 Siewca Pożogi 1 fala (200) 80 Rekrut, 120 Żołnierz [straty: 80R]
G2 12 80 Konny, 40 Elitarny Żołnierz, 30 Kusznik, Zrzęda 1 fala (200) 200 Rekrut
2 fala (200) 17 Rekrut, 183 Żołnierz [straty: 217R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.