Skradzione Sanie – Generał MSW z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 654 Rekrut [-654]
  • 191 Konny
  • 184 Kusznik
  • 200 Elitarny Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 120 Kolce, 25 Piracki Oficer 1 fala (MSW) 64 Rekrut, 156 Elitarny Żołnierz [straty: 64R]
G1 2 30 Ogniomistrz, 30 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta 1 fala (MSW) 43 Rekrut, 177 Elitarny Żołnierz [straty: 43R]
G1 3 120 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 28 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 191 Konny [straty: 28R]
G1 4 60 Elitarny Żołnierz, 40 Kusznik 1 fala (MSW) 54 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 165 Kusznik [straty: 54R]
G1 5 70 Ochotnik, 50 Konny 1 fala (MSW) 68 Rekrut, 152 Elitarny Żołnierz [straty: 68R]
G1 6 40 Łowca, 40 Oprych, Żelaznozębny 1 fala (MSW) 35 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 184 Kusznik [straty: 35R]
G2 7 30 Pies Strażniczy, 40 Łowca 1 fala (MSW) 15 Rekrut, 200 Elitarny Żołnierz [straty: 15R]
G2 8 90 Kultysta, 30 Tańcząca Derwisz 1 fala (MSW) 39 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 180 Kusznik [straty: 39R]
G2 9 50 Kultysta, 35 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (MSW) 55 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 35 Konny, 129 Kusznik [straty: 55R]
G2 10 70 Żołnierz, 40 Kusznik 1 fala (MSW) 60 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 159 Kusznik [straty: 60R]
G2 11 80 Kultysta, 40 Siewca Pożogi 1 fala (MSW) 65 Rekrut, 155 Kusznik [straty: 65R]
G2 12 80 Konny, 40 Elitarny Żołnierz, 30 Kusznik, Zrzęda 1 fala (MSW) 128 Rekrut, 92 Elitarny Żołnierz [straty: 128R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.