Skradzione Sanie – Generał Nusala + Vargus + Młodszy z Kusznikami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 4x
  • 43 Rekrut [-41]
  • 180 Konny
  • 180 Kusznik

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

NUS VAR MGG
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 120 Kolce, 25 Piracki Oficer 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 2 30 Ogniomistrz, 30 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta 1 fala (NUS) 15 Rekrut, 165 Konny [straty: 15R]
G1 3 120 Łupieżca, 80 Ogniomistrz 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 4 60 Elitarny Żołnierz, 40 Kusznik 1 fala (VAR) 26 Rekrut, 169 Konny [straty: 26R]
G1 5 70 Ochotnik, 50 Konny 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 6 40 Łowca, 40 Oprych, Żelaznozębny 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G2 7 30 Pies Strażniczy, 40 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 8 90 Kultysta, 30 Tańcząca Derwisz 1 fala (VAR) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 140 Konny, 40 Kusznik [straty: 0]
G2 9 50 Kultysta, 35 Kapłan Mrocznego Kultu, Bagienna Wiedźma 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 10 70 Żołnierz, 40 Kusznik 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 180 Konny [straty: 0]
G2 11 80 Kultysta, 40 Siewca Pożogi 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 12 80 Konny, 40 Elitarny Żołnierz, 30 Kusznik, Zrzęda 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.