Słońce Tropików – Generał Borys z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 146 Rekrut [-146]
  • 180 Konny
  • 175 Elitarny Żołnierz
Przygoda podzielona jest na kilka zadań za które dostajemy oddzielne doświadczenie. Jednym z zadań jest znalezienie (kliknięcie na nie myszką) pirackich okrętów, zaznaczonych na mapce czerwonym kółkiem. Obozy musimy niszczyć według podanej kolejności.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Łotrzyk, 30 Łowca 1 fala (BRS) 180 Konny [straty: 0]
G1 2 30 Pies Strażniczy, 30 Łotrzyk 1 fala (BRS) 12 Rekrut, 168 Elitarny Żołnierz [straty: 12R]
G1 3 20 Kolce, 20 Nożownik, 20 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta 1 fala (BRS) 28 Rekrut, 152 Elitarny Żołnierz [straty: 28R]
G2 4 40 Kolce, 50 Łupieżca 1 fala (BRS) 18 Rekrut, 162 Elitarny Żołnierz [straty: 18R]
G3 5 20 Kolce, 40 Łupieżca, 40 Ogniomistrz 1 fala (BRS) 14 Rekrut, 166 Elitarny Żołnierz [straty: 14R]
G3 6 50 Pies Strażniczy, 40 Łowca 1 fala (BRS) 5 Rekrut, 175 Elitarny Żołnierz [straty: 5R]
G3 7 60 Pies Strażniczy, 30 Łowca 1 fala (BRS) 6 Rekrut, 174 Elitarny Żołnierz [straty: 6R]
G3 8 60 Oprych, 30 Łowca 1 fala (BRS) 34 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 145 Konny [straty: 34R]
G3 9 50 Pies Strażniczy, 30 Łotr, Śmierdziel 1 fala (BRS) 29 Rekrut, 151 Elitarny Żołnierz [straty: 29R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.