Słońce Tropików – Generał MSW z Żołnierzami (osiągnięcia)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 41 Rekrut [-41]
  • 123 Ochotnik [-123]
  • 220 Konny
  • 208 Żołnierz


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Łotrzyk, 30 Łowca 1 fala (MSW) 220 Konny [straty: 0]
G1 2 30 Pies Strażniczy, 30 Łotrzyk 1 fala (MSW) 17 Rekrut, 203 Żołnierz [straty: 17R]
G1 3 20 Kolce, 20 Nożownik, 20 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta 1 fala (MSW) 23 Ochotnik, 197 Żołnierz [straty: 23 Och]
G2 4 40 Kolce, 50 Łupieżca 1 fala (MSW) 24 Rekrut, 196 Żołnierz [straty: 24R]
G3 5 20 Kolce, 40 Łupieżca, 40 Ogniomistrz 1 fala (MSW) 12 Ochotnik, 208 Żołnierz [straty: 12 Och]
G3 6 50 Pies Strażniczy, 40 Łowca 1 fala (MSW) 24 Ochotnik, 196 Żołnierz [straty: 24 Och]
G3 7 60 Pies Strażniczy, 30 Łowca 1 fala (MSW) 21 Ochotnik, 199 Żołnierz [straty: 21 Och]
G3 8 60 Oprych, 30 Łowca 1 fala (MSW) 23 Ochotnik, 1 Żołnierz, 196 Konny [straty: 23 Och]
G3 9 50 Pies Strażniczy, 30 Łotr, Śmierdziel 1 fala (MSW) 20 Ochotnik, 200 Żołnierz [straty: 20 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.