Słońce Tropików – Generał Nusala + Vargus z Puszkarzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 71 Rekrut [-71]
  • 195 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 166 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

NUS VAR
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Kolos 2/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Przygoda podzielona jest na kilka zadań za które dostajemy oddzielne doświadczenie. Jednym z zadań jest znalezienie (kliknięcie na nie myszką) pirackich okrętów, zaznaczonych na mapce czerwonym kółkiem. Obozy musimy niszczyć według podanej kolejności.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Łotrzyk, 30 Łowca 1 fala (VAR) 195 Konny [straty: 0]
G1 2 30 Pies Strażniczy, 30 Łotrzyk 1 fala (VAR) 6 Rekrut, 189 Konny [straty: 6R]
G1 3 20 Kolce, 20 Nożownik, 20 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta 1 fala (NUS) 14 Rekrut, 166 Puszkarz [straty: 14R]
G2 4 40 Kolce, 50 Łupieżca 1 fala (VAR) 8 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 186 Konny [straty: 8R]
G3 5 20 Kolce, 40 Łupieżca, 40 Ogniomistrz 1 fala (VAR) 5 Rekrut, 190 Konny [straty: 5R]
G3 6 50 Pies Strażniczy, 40 Łowca 1 fala (VAR) 9 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 185 Konny [straty: 9R]
G3 7 60 Pies Strażniczy, 30 Łowca 1 fala (NUS) 1 Rekrut [straty: 1R]
G3 8 60 Oprych, 30 Łowca 1 fala (VAR) 16 Rekrut, 179 Konny [straty: 16R]
G3 9 50 Pies Strażniczy, 30 Łotr, Śmierdziel 1 fala (VAR) 12 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 182 Konny [straty: 12R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.