Słońce Tropików – Generał Nusala z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 290 Rekrut [-153]
  • 165 Konny
  • 142 Żołnierz
Przygoda podzielona jest na kilka zadań za które dostajemy oddzielne doświadczenie. Jednym z zadań jest znalezienie (kliknięcie na nie myszką) pirackich okrętów, zaznaczonych na mapce czerwonym kółkiem. Obozy musimy niszczyć według podanej kolejności.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Łotrzyk, 30 Łowca 1 fala (NUS) 165 Konny [straty: 0]
G1 2 30 Pies Strażniczy, 30 Łotrzyk 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 11R]
G1 3 20 Kolce, 20 Nożownik, 20 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta 1 fala (NUS) 23 Rekrut, 142 Żołnierz [straty: 23R]
G2 4 40 Kolce, 50 Łupieżca 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 18R]
G3 5 20 Kolce, 40 Łupieżca, 40 Ogniomistrz 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 12R]
G3 6 50 Pies Strażniczy, 40 Łowca 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 11R]
G3 7 60 Pies Strażniczy, 30 Łowca 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 13R]
G3 8 60 Oprych, 30 Łowca 1 fala (NUS) 37 Rekrut, 1 Żołnierz, 127 Konny [straty: 37R]
G3 9 50 Pies Strażniczy, 30 Łotr, Śmierdziel 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 28R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.