Słońce Tropików – Generał Vargus z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 115 Rekrut [-115]
  • 180 Konny
  • 1 Elitarny Żołnierz
Przygoda podzielona jest na kilka zadań za które dostajemy oddzielne doświadczenie. Jednym z zadań jest znalezienie (kliknięcie na nie myszką) pirackich okrętów, zaznaczonych na mapce czerwonym kółkiem. Obozy musimy niszczyć według podanej kolejności.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Łotrzyk, 30 Łowca 1 fala (VAR) 180 Konny [straty: 0]
G1 2 30 Pies Strażniczy, 30 Łotrzyk 1 fala (VAR) 6 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 173 Konny [straty: 6R]
G1 3 20 Kolce, 20 Nożownik, 20 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta 1 fala (VAR) 32 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 147 Konny [straty: 32R]
G2 4 40 Kolce, 50 Łupieżca 1 fala (VAR) 7 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 172 Konny [straty: 7R]
G3 5 20 Kolce, 40 Łupieżca, 40 Ogniomistrz 1 fala (VAR) 4 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 175 Konny [straty: 4R]
G3 6 50 Pies Strażniczy, 40 Łowca 1 fala (VAR) 11 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 168 Konny [straty: 11R]
G3 7 60 Pies Strażniczy, 30 Łowca 1 fala (VAR) 13 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 166 Konny [straty: 13R]
G3 8 60 Oprych, 30 Łowca 1 fala (VAR) 25 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 154 Konny [straty: 25R]
G3 9 50 Pies Strażniczy, 30 Łotr, Śmierdziel 1 fala (VAR) 17 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 162 Konny [straty: 17R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.