Słońce Tropików – MGG (chocisz)
WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 2x
  • 48 Rekrut [-48]

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

MGG
Pierwsza Pomoc 1/3


Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 30 Łotrzyk, 30 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 2 30 Pies Strażniczy, 30 Łotrzyk 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 3 20 Kolce, 20 Nożownik, 20 Piracki Oficer, Zwariowany Kuchta 1 fala (MGG) 8 Rekrut [straty: 8R]
G2 4 40 Kolce, 50 Łupieżca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 5 20 Kolce, 40 Łupieżca, 40 Ogniomistrz 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 6 50 Pies Strażniczy, 40 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 7 60 Pies Strażniczy, 30 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 8 60 Oprych, 30 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0] lub
1 fala (MGG) 40 Rekrut [straty: 40R]
G3 9 50 Pies Strażniczy, 30 Łotr, Śmierdziel 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.