Star Ruiny – Generał Nusala z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 241 Rekrut [-241]
  • 93 Ochotnik [-93]
  • 156 Konny
  • 165 Wyborny Łucznik
  • 141 Żołnierz


Mur atakujemy 1 Rekrutem

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Łotrzyk, 60 Miotacz kamieni 1 fala (NUS) 9 Rekrut, 156 Konny [straty: 9R]
G1 2 60 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 36R]
G1 3 60 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (NUS) 8 Rekrut, 1 Żołnierz, 156 Konny [straty: 8R]
G1 4 60 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (NUS) 165 Wyborny Łucznik [straty: 0]
G2 5 100 Szary Wilk, Zrzęda 1 fala (NUS) 24 Rekrut, 141 Żołnierz [straty: 24R]
G3 6 80 Siewca Pożogi, Bagienna Wiedźma 1 fala (NUS) 92 Rekrut, 73 Wyborny Łucznik [straty: 92R]
G3 7 80 Kultysta, Bagienna Wiedźma 1 fala (NUS) 72 Rekrut, 1 Żołnierz, 92 Wyborny Łucznik [straty: 72R]
G3 8 Pomiot Piekielny 1 fala (NUS) 93 Ochotnik, 72 Żołnierz [straty: 93 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.