Stare Ruiny – Generał 200 z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 2x
  • 345 Rekrut [-345]
  • 93 Ochotnik [-93]
  • 180 Konny [-105]
  • 170 Wyborny Łucznik
  • 192 Żołnierz


Mur atakujemy 1 Rekrutem

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Łotrzyk, 60 Miotacz kamieni 1 fala (200) 19 Rekrut, 1 Żołnierz, 180 Konny [straty: 19R]
G1 2 60 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy 1 fala (200) 43 Rekrut, 156 Żołnierz [straty: 43R]
G1 3 60 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (200) 19 Rekrut, 1 Żołnierz, 180 Konny [straty: 19R]
G1 4 60 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (200) 12 Rekrut, 88 Żołnierz, 100 Konny [straty: 12R]
G2 5 100 Szary Wilk, Zrzęda 1 fala (200) 42 Rekrut, 158 Żołnierz [straty: 42R]
G3 6 80 Siewca Pożogi, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 95 Rekrut, 105 Konny
2 fala (200) 30 Rekrut, 170 Wyborny Łucznik [straty: 125R, 105K]
G3 7 80 Kultysta, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 85 Rekrut, 115 Wyborny Łucznik [straty: 85R]
G3 8 Pomiot Piekielny 1 fala (200) 93 Ochotnik, 107 Żołnierz [straty: 93 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.