Stare Ruiny – Generał 250 z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 367 Rekrut [-367]
  • 234 Konny [-42]
  • 130 Kusznik
  • 207 Żołnierz


Mur atakujemy 1 Rekrutem

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Łotrzyk, 60 Miotacz kamieni 1 fala (250) 15 Rekrut, 1 Żołnierz, 234 Konny [straty: 15R]
G1 2 60 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy 1 fala (250) 43 Rekrut, 207 Żołnierz [straty: 43R]
G1 3 60 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (250) 15 Rekrut, 1 Żołnierz, 234 Konny [straty: 15R]
G1 4 60 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (250) 120 Konny, 130 Kusznik [straty: 0]
G2 5 100 Szary Wilk, Zrzęda 1 fala (250) 24 Rekrut, 200 Żołnierz [straty: 24R]
G3 6 80 Siewca Pożogi, Bagienna Wiedźma 1 fala (250) 90 Rekrut, 80 Konny, 80 Kusznik [straty: 90R, 42K]
G3 7 80 Kultysta, Bagienna Wiedźma 1 fala (250) 70 Rekrut, 80 Konny, 100 Kusznik [straty: 70R]
G3 8 Pomiot Piekielny 1 fala (250) 120 Rekrut, 130 Żołnierz [straty: 120R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.