Stare Ruiny – Generał Anslem z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 209 Rekrut [-209]
  • 93 Ochotnik [-93]
  • 160 Konny [-160]
  • 93 Kusznik
  • 120 Żołnierz


Mur atakujemy 1 Rekrutem

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Łotrzyk, 60 Miotacz kamieni 1 fala (ANS) 16 Rekrut, 1 Żołnierz, 133 Konny [straty: 16R]
G1 2 60 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 28R]
G1 3 60 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (ANS) 15 Rekrut, 1 Żołnierz, 134 Konny [straty: 15R]
G1 4 60 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (ANS) 1 Rekrut, 80 Konny, 69 Kusznik [straty: 1R]
G2 5 100 Szary Wilk, Zrzęda 1 fala (ANS) 30 Rekrut, 120 Żołnierz [straty: 30R]
G3 6 80 Siewca Pożogi, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 160 Konny
2 fala (ANS) 63 Rekrut, 87 Kusznik [straty: 160K, 63R]
G3 7 80 Kultysta, Bagienna Wiedźma 1 fala (ANS) 56 Rekrut, 1 Żołnierz, 93 Kusznik [straty: 56R]
G3 8 Pomiot Piekielny 1 fala (ANS) 93 Ochotnik, 57 Żołnierz [straty: 93 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.