Stare Ruiny – Generał Anslem z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
 • 256 Rekrut [-256]
 • 160 Konny [-160]
 • 69 Kusznik
 • 1 Elitarny Żołnierz
 • 133 Puszkarz
 • 2x
 • 210 Rekrut [-210]
 • 310 Konny [-160]
 • 69 Kusznik
 • 50 Elitarny Żołnierz
 • 133 Puszkarz


Mur atakujemy 1 Rekrutem

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Łotrzyk, 60 Miotacz kamieni 1 fala (ANS) 16 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 133 Konny [straty: 16R]
G1 2 60 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy 1 fala (ANS) 150 Rekrut [straty: 28R]
G1 3 60 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (ANS) 15 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 134 Konny [straty: 15R]
G1 4 60 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (ANS) 1 Rekrut, 80 Konny, 69 Kusznik [straty: 1R]
G2 5 100 Szary Wilk, Zrzęda 1 fala (ANS) 17 Rekrut, 133 Puszkarz [straty: 17R]
G3 6 80 Siewca Pożogi, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 160 Konny
2 fala (ANS) 63 Rekrut, 87 Puszkarz [straty: 160K, 63R]
G3 7 80 Kultysta, Bagienna Wiedźma 1 fala (ANS) 46 Rekrut, 104 Puszkarz [straty: 46R]
G3 8 Pomiot Piekielny 1 fala (ANS) 70 Rekrut, 80 Puszkarz [straty: 70R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 7

Z Ga (50 Elitarny Żołnierz + 150 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, kiedy General dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z W (1 fala (ANS) 70 Rekrut, 80 Puszkarz) wysyłamy Anslema na obóz 8.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.