Stare Ruiny – Generał MSW z Puszkarzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

BEZ BLOKÓW Z BLOKAMI
  • 254 Rekrut [-254]
  • 210 Konny
  • 212 Kusznik
  • 1 Elitarny Żołnierz
  • 196 Puszkarz
  • 190 Rekrut [-190]
  • 210 Konny
  • 212 Kusznik
  • 50 Elitarny Żołnierz
  • 196 Puszkarz


Mur atakujemy 1 Rekrutem

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Łotrzyk, 60 Miotacz kamieni 1 fala (MSW) 10 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 209 Konny [straty: 10R]
G1 2 60 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 42 Rekrut, 178 Puszkarz [straty: 42R]
G1 3 60 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (MSW) 9 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 210 Konny [straty: 9R]
G1 4 60 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 90 Konny, 130 Kusznik [straty: 0]
G2 5 100 Szary Wilk, Zrzęda 1 fala (MSW) 7 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 212 Kusznik [straty: 7R]
G3 6 80 Siewca Pożogi, Bagienna Wiedźma 1 fala (MSW) 82 Rekrut, 80 Konny, 1 Elitarny Żołnierz, 57 Puszkarz [straty: 82R]
G3 7 80 Kultysta, Bagienna Wiedźma 1 fala (MSW) 64 Rekrut, 156 Puszkarz [straty: 64R]
G3 8 Pomiot Piekielny 1 fala (MSW) 40 Rekrut, 180 Puszkarz [straty: 40R]

BLOKI:

Zobacz jak wykonywać bloki


Więcej informacji znajdziesz w poradniku: Jak Robić Bloki


Pamiętaj bloki wykonujesz na własną odpowiedzialność, zawsze istnieje ryzyko, że blok może się nie udać.

Obóz 7

Z Ga (50 Elitarny Żołnierz + 150 Konny) wysyłamy Generała na obóz 7, kiedy General dojdzie do miejsca oznaczonego na screenie
z W (1 fala (MSW) 40 Rekrut, 180 Puszkarz) wysyłamy Mistrza na obóz 8.

It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.