Stare Ruiny – Generał MSW z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 165 Rekrut [-165]
  • 163 Ochotnik [-163]
  • 210 Konny
  • 196 Żołnierz
  • 170 Wyborny Łucznik


Mur atakujemy 1 Rekrutem

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Łotrzyk, 60 Miotacz kamieni 1 fala (MSW) 10 Rekrut, 1 Żołnierz, 209 Konny [straty: 10R]
G1 2 60 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy 1 fala (MSW) 43 Rekrut, 177 Żołnierz [straty: 43R]
G1 3 60 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (MSW) 9 Rekrut, 1 Żołnierz, 210 Konny [straty: 9R]
G1 4 60 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MSW) 50 Konny, 170 Wyborny Łucznik [straty: 0]
G2 5 100 Szary Wilk, Zrzęda 1 fala (MSW) 24 Rekrut, 196 Żołnierz [straty: 24R]
G3 6 80 Siewca Pożogi, Bagienna Wiedźma 1 fala (MSW) 83 Ochotnik, 90 Konny, 47 Żołnierz [straty: 83 Och]
G3 7 80 Kultysta, Bagienna Wiedźma 1 fala (MSW) 79 Rekrut, 141 Żołnierz [straty: 79R]
G3 8 Pomiot Piekielny 1 fala (MSW) 80 Ochotnik, 140 Żołnierz [straty: 80 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.