Stare Ruiny – Generał Nusala + Młodszy z Puszkarzami (umiejętności)
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 3x
  • 42 Rekrut [-40]
  • 180 Kusznik
  • 155 Puszkarz

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI

NUS MGG
Szybki Ostrzał 3/3
Najazd 3/3
Potężna Szarża 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Mistrz Planowania 1/1
Pierwsza Pomoc 3/3
Kolos 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1


Mur atakujemy 1 Rekrutem

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Łotrzyk, 60 Miotacz kamieni 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 2 60 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 3 60 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 4 60 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (NUS) 180 Kusznik [straty: 0]
G2 5 100 Szary Wilk, Zrzęda 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 6 80 Siewca Pożogi, Bagienna Wiedźma 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 7 80 Kultysta, Bagienna Wiedźma 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 8 Pomiot Piekielny 1 fala (NUS) 40 Rekrut, 140 Puszkarz [straty: 40R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.