Stare Ruiny – Generał Nusala z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 194 Rekrut [-194]
  • 93 Ochotnik [-93]
  • 156 Konny
  • 165 Kusznik
  • 72 Elitarny Żołnierz


Mur atakujemy 1 Rekrutem

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Łotrzyk, 60 Miotacz kamieni 1 fala (NUS) 9 Rekrut, 156 Konny [straty: 9R]
G1 2 60 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy 1 fala (NUS) 165 Rekrut [straty: 36R]
G1 3 60 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (NUS) 8 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 156 Konny [straty: 8R]
G1 4 60 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (NUS) 165 Kusznik [straty: 0]
G2 5 100 Szary Wilk, Zrzęda 1 fala (NUS) 7 Rekrut, 158 Kusznik [straty: 7R]
G3 6 80 Siewca Pożogi, Bagienna Wiedźma 1 fala (NUS) 77 Rekrut, 88 Kusznik [straty: 77R]
G3 7 80 Kultysta, Bagienna Wiedźma 1 fala (NUS) 57 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 107 Kusznik [straty: 57R]
G3 8 Pomiot Piekielny 1 fala (NUS) 93 Ochotnik, 72 Elitarny Żołnierz [straty: 93 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.