Stare Ruiny – Generał Vargus z Elitarnymi Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 242 Rekrut [-242]
  • 200 Konny [-200]
  • 173 Kusznik
  • 72 Elitarny Żołnierz


Mur atakujemy 1 Rekrutem

Garnizon Obóz Jednostki w Obozie Nasze Jednostki
G1 1 60 Łotrzyk, 60 Miotacz kamieni 1 fala (VAR) 11 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 168 Konny [straty: 11R]
G1 2 60 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 26 Rekrut, 154 Konny [straty: 26R]
G1 3 60 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (VAR) 9 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 170 Konny [straty: 9R]
G1 4 60 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (VAR) 80 Konny, 100 Kusznik [straty: 0]
G2 5 100 Szary Wilk, Zrzęda 1 fala (VAR) 7 Rekrut, 173 Kusznik [straty: 7R]
G3 6 80 Siewca Pożogi, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (VAR) 54 Rekrut, 126 Kusznik [straty: 200K, 54R]
G3 7 80 Kultysta, Bagienna Wiedźma 1 fala (VAR) 59 Rekrut, 1 Elitarny Żołnierz, 120 Kusznik [straty: 59R]
G3 8 Pomiot Piekielny 1 fala (VAR) 76 Rekrut, 104 Kusznik [straty: 76R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.