Stare Ruiny – Generał Vargus z Żołnierzami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 207 Rekrut [-207]
  • 63 Ochotnik [-63]
  • 200 Konny [-200]
  • 156 Wyborny Łucznik
  • 1 Żołnierz


Mur atakujemy 1 Rekrutem

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Łotrzyk, 60 Miotacz kamieni 1 fala (VAR) 11 Rekrut, 1 Żołnierz, 168 Konny [straty: 11R]
G1 2 60 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy 1 fala (VAR) 26 Rekrut, 154 Konny [straty: 26R]
G1 3 60 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (VAR) 9 Rekrut, 1 Żołnierz, 170 Konny [straty: 9R]
G1 4 60 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (VAR) 11 Rekrut, 1 Żołnierz, 80 Konny, 88 Wyborny Łucznik [straty: 11R]
G2 5 100 Szary Wilk, Zrzęda 1 fala (VAR) 23 Rekrut, 1 Żołnierz, 156 Wyborny Łucznik [straty: 23R]
G3 6 80 Siewca Pożogi, Bagienna Wiedźma 1 fala (200) 200 Konny
2 fala (VAR) 54 Rekrut, 126 Wyborny Łucznik [straty: 200K, 54R]
G3 7 80 Kultysta, Bagienna Wiedźma 1 fala (VAR) 73 Rekrut, 1 Żołnierz, 106 Wyborny Łucznik [straty: 73R]
G3 8 Pomiot Piekielny 1 fala (VAR) 63 Ochotnik, 1 Żołnierz, 116 Wyborny Łucznik [straty: 63 Och]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.