Stare Ruiny – MGG (Osirus)


WYMAGANE JEDNOSTKI:

  • 1 Rekrut
  • 1x Strzały Pokryte Czekoladą

WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI:

YGG
Kolos 3/3
Pierwsza Pomoc 1/3
Najazd 3/3
Szał Bitewny 3/3
Powiększony Garnizon 3/3
Ozdrowienie 1/1
Niszczenie murów: zniszcz 1 kawałek każdego muru, następnie możesz zaatakować obóz 5.
Wszystkie pozostałe części murów zostaną automatycznie zniszczone wraz z obozem 5.
Obozy 1, 2, 3, 6 i 7 zostaną po drodze zniszczone bez dodatkowych strat.

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 Drzewa 4 Martwe Drzewa Zaznacz martwe drzewa
G1 4 60 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MGG) 1 Rekrut
2 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G1 Budynki 3 Budynki Zaznacz budynki
G2 Mury 4 Mury 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G2 5 100 Szary Wilk, Zrzęda 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 0]
G3 8 Pomiot Piekielny 1 fala Strzały Pokryte Czekoladą [straty: 0]

Dodaj komentarz


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.