Stare Ruiny – Młodszy Generał Gemini z Kusznikami
POTRZEBNE JEDNOSTKI

  • 244 Rekrut [-244]
  • 100 Konny
  • 40 Kusznik


Mur atakujemy 1 Rekrutem

Garnizon Obóz Wrogie Jednostki Nasze Jednostki
G1 1 60 Łotrzyk, 60 Miotacz kamieni 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G1 2 60 Łotrzyk, 70 Pies Strażniczy 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G1 3 60 Łotrzyk, 50 Łowca 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G1 4 60 Łowca, Jednooki Bert 1 fala (MGG) 100 Konny, 40 Kusznik [straty: 0]
G2 5 100 Szary Wilk, Zrzęda 1 fala (MGG) 1 Rekrut [straty: 1R]
G3 6 80 Siewca Pożogi, Bagienna Wiedźma 1 fala (MGG) 90 Rekrut [straty: 90R]
G3 7 80 Kultysta, Bagienna Wiedźma 1 fala (MGG) 55 Rekrut [straty: 55R]
G3 8 Pomiot Piekielny 1 fala (MGG) 95 Rekrut [straty: 95R]


It looks like you are using an ad-blocker! Ads help us pay for the server. Please disable ad blocker and refresh page.